Home
Student Pages
erasmus+

University of Music Franz Liszt Weimar and The Grieg Academy ¿ Department of Music (ERASMUS+)

  • CountryGermany
  • TownWeimar
  • Number of exchange places1
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Hochschule für Musik Franz Liszt er kalla opp etter komponisten som først tok initiativ til å etablere eit musikkakademi i Weimar. Initiativet blei fulgt opp og skulen grunnlagt i 1872. Musikkhøgskulen tilbyr studieløp innan både utøvande greiner, komposisjon, musikkteater, pedagogikk og tilgrensande disiplinar. Det blir undervist i eit breitt spekter musikalske sjangrar og instrument. Skulen har om lag 1000 studentar og fleire bygningar rundt om i Weimar.

Weimar er ein by med rundt 65 000 innbyggarar. Han ligg sentralt i Tyskland, i delstaten Thüringen, sørvest for Leipzig. Weimar er ein vakker og sjarmerande småby, kjend som heimbyen til Goethe og som forhandlingstad for Weimargrunnlova frå 1919. Han har mange festivalar og kulturtilbod sett i forhold til folketalet.

Accommodation

Studentsamskipnaden Studentenwerk har fleire bustadhus i byen, skjønt dei fleste studentane her vel å leige privat. Det er relativt lett å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Weimar.

Semester duration

Oktober - mars og april - august.

Flott bygning
Photo:
© Ina Schwanse/Hochschule für Musik 'Franz Liszt' Weimar

Information