Home
Student Pages
nordplus

Metropolia University of Applied Sciences and The Grieg Academy ¿ Department of Music (NORDPLUS - Sibelius)

  • CountryFinland
  • Exchange programmeNordplus
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Metropolia er det største universitetet for anvendt vitskap i Finland, og lærestaden med sine ca 16.500 studentar ligg i hovudstaden Helsinki. Metropolia tilbyr fire studieretningar: kultur, næringsliv, helse og sosiale tenester, i tillegg til teknologi. Programporteføljen inneheld 15 engelskspråklege studieprogram, 6 på bachelornivå og 9 på masternivå.

Helsinki, kalla Helsingfors på svensk, er hovudstaden i Finland og har rundt 600 000 innbyggarar. Byen ligg sør i landet ved Finskebukta, og har ei strandlinje på 98 kilometer. Delar av bysentrum ligg på ei halvøy. Både kostnadsnivået og levestandarden er relativt høg i Helsinki.

Accommodation

Metropolia har ikkje eigne studentbustadar, men ein kan skaffe innkvartering gjennom HOAS.

Semester duration

august - desember

januar - mai

Information