Home
Student Pages
erasmus+

University of Southern Denmark and University of Bergen (ERASMUS+ - NORDLYS-nettverket)

  • CountryDenmark
  • TownOdense
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Syddansk Universitet har om lag 27 000 studentar og fem campusar i byane Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse, samt ei mindre avdeling i København. Den klart største campusen ligg i Odense. dernest kjem Kolding, der det vart ferdigstilt ein ny campus i 2014. Etter universitetsreforma av 2007 blei Statens Institut for Folkesundhed underlagt Syddansk universitet, som òg har ei eiga tilrettelagt ordning for toppidrettsutøvarar, -dommarar og -trenarar.

Odense har om lag 170 000 innbyggarar og ligg på øya Fyn, rett sør for Sjælland. Odense er Danmarks tredje største by og er blant anna kjend for å være fødebyen til H.C. Andersen. Øya Fyn er stort sett flat, og Odense er dermed svært godt tilrettelagd for syklistar.

Accommodation

Universitetet har eigne kontor ved dei ulike campusane som hjelper internasjonale studentar med å finne bustad i nærområdet, anten på studentbustader eller på den private marknaden.

Semester duration

Februar - juni og september - januar.

Information