Home
Student Pages
nordplus

Centria University of Applied Sciences and The Grieg Academy ¿ Department of Music (NORDPLUS - Nordtrad)

  • CountryFinland
  • TownKokkola
  • Exchange programmeNordplus
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Centria University of Applied Sciencies er ein privat høgskule som blei grunnlagt i 1992. Studiemiljøet er innovativt og fleirkulturelt, med studentar frå heile verda. Lærestaden tilbyr bachelor - og mastergradar innan ingeniørfag, næringsliv, sosialt arbeid, helse, musikkpedagogikk, humaniora m.m.. Studiegruppene er små, noko som sikrar at kvar student får den merksemda ein treng for å lære. Undervisninga er praktisk orientert, og workshops og projekter er mykje brukt som læringsmetode.

Karleby (Kokkola) er ein bykommune ved Bottenviken i Finland, om lag 130 kilometer nordaust for Vasa. Karleby har om lag 50 000 innbyggarar. Kommunen er tospråkleg, 84% av befolkninga er finsktalande og 13% er svensktalande. Byen blei grunnlagt i 1620.

Accommodation

Lærestaden kan reservere ein hybel når ein leverer søknad om opptak.

Semester duration

august - desember

januar - mai

Information