Home
Student Pages
erasmus+

Riga Graduate School of Law and Faculty of Law (ERASMUS+ - 3. og 5. studieår)

  • CountryLatvia
  • TownRiga
  • Number of exchange places4
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Riga Graduate School of Law (RGSL) er ein privat utdanningsinstitusjon, grunnlagt i 1998, som eit samarbeid mellom latviske og svenske myndigheiter og Soros Foundation i Latvia. RGSL tilbyr forskingsbasert utdanning på høgt nivå, der ein kan forvente å få undervisning både av lokale krefter, men også i nokre tilfelle av besøkande professorar og førelesarar frå Europa og USA. Campusen ligg i bydelen Alberta iela i Riga, og det noverande hovudbygget vart opna av kronprinsesse Victoria av Sverige og Latvias president i 2001.

Riga er hovudstad i Latvia, og i likskap med Bergen, ein tidlegare Hansaby. Byen har rundt 700 000 innbyggarar og ligg på ei sandslette mellom ein og ti meter over havet, ved Rigabukta, om lag midt i landet. Etter sovjettida har norske næringslivsaktørar vist iver etter å etablere seg i byen, og franchisekjeder som Narvesen, Rema 1000, Cubus og Dressmann er synlege i bybiletet.

Accommodation

RGSL vil sende forslag om bustad til studentar som får opptak.

Semester duration

For Interdisciplinary undergraduate:

Haustsemester: byrjinga av september til slutten av januar
Vårsemester: slutten av januar til slutten av mai

Information