Home
Student Pages
erasmus+

University of Music and Dramatic Arts Graz and The Grieg Academy ¿ Department of Music (ERASMUS+)

  • CountryAustria
  • TownGraz
  • Number of exchange places1
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

University of Music and Performing Arts Graz (KUG) er ein internasjonalt kjend utdanningsinstitusjon som har røter tilbake til etableringa av den eldste musikkskulen i Austerrike i 1816. Universitetet har i overkant av 2000 studentar i Graz og Oberschutzen. Med 17 institutt tilbyr ein her høgt kvalifisert undervisning for kunstnariske og vitskaplege yrkesretningar. Mangfaldet ved University of Music and Performing Arts Graz er prega av internasjonale studentar, der fleire enn halvparten av studentane kjem frå 70 forskjellige land.

Graz har ein tradisjon som sete for høgare utdanning, og er den nest største byen i Austerrike med om lag 270 000 innbyggarar. Han er regionshovudstad i Steiermark, som ligg søraust i landet. Gamlebyen er på UNESCO si verdsarvliste og er kjend for ein integrert arkitektur frå mange ulike tidsepokar og og stilartar. Byen har eit stort kulturtilbod, som blant anna rommar fleire musikkfestivalar.

Accommodation

Lærestaden har ikke eigne studentbustadar.

Semester duration

oktober - februar

mars - juni

Information