Home
Student Pages
bilateral

Seoul National University and University of Bergen (BILATERAL)

  • CountrySouth Korea
  • TownSeoul
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Seoul National University blei grunnlagt i 1946 som det fyrste nasjonale universitet i Korea. Universitetet består av 16 fakultet og har i dag om lag 30 000 studentar. Universitetet har to campusar: hovudcampusen Gwanak og medisin-campusen Jongno.

Seoul er hovudstaden i Sør-Korea. Byen ligg ved Hanelva og har rundt 10 millionar innbyggarar. Den er rekna som ein av verdas ti viktigaste finanshovudsete, og nokre av verdas største industriselskap, som for eksempel Samsung, LG og Hyundai-Kia, har sine hovudkontor her.

Accommodation

Universitetet har studentbustadar det går an å søke på, men desse er avgrensa i talet. Det er mogeleg å finne bustad på den private marknaden om ein er ute i litt god tid.

Semester duration

September - desember og mars - juni.

Information