Home
Student Pages
bilateral

Kobe University and Faculty of Humanities (BILATERAL)

  • CountryJapan
  • TownKobe-shi
  • Number of exchange places2
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Kobe University er eit leiande nasjonalt universitet med i underkant av 16 000 studentar som har 10 fakultet på lågare nivå og 15 på master- og profesjonsnivå. Universitetet blei grunnlagt i 1902 som Kobe Higher Commercial School. Kobe Higher Commercial School var en av de eldste institusjonene med hovedfag i business og økonomi i Japan. Den fekk universitetsstatus i 1979.

Universitetet ligg i Kobe, ein by i den sørlege sentrale regionen i Japan. Kobe er ein kosmopolitisk by som har ei lang historie som ein hamneby. Omgitt av fjellet i nord og havet i sør, er det mykje natur i området.

Accommodation

Universitetet har seks studentbustader som ligg utanfor campus for utvekslingsstudentar.

Semester duration

Semesterinndelinga følger det japanske studieåret. Studieåret startar i april, og vårsemesteret går frå april til september, medan haustsemesteret går frå oktober til mars.

Information