Home
Student Pages
bilateral

Haute École d¿Art et de Design and Faculty of Fine Art, Music and Design (BILATERAL)

  • CountrySwitzerland
  • TownGenève
  • Number of exchange places3
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

HEAD blei grunnlagt i 2006, og ligg i hjartet av Geneve. Lærestaden, med ca. 700 studentar frå over 40 land, tilbyr eit breitt utval av bachelor- og masterprogram. HEAD har studiar innan biletkunst, film, interiørarkitektur, visuell kommunikasjon, interaksjons- og mediedesign, mote, produktdesign, accessories- og klokkedesign. Estetisk praksis basert på forsking og eksperimentering kombinerast med tilgang til tradisjonelle og innovative tekniske ressursar. HEAD bestreber seg på å bygge bruer mellom programma og oppmuntrar til tverrfaglegheit.

Geneve er ein storby i den fransktalande delen av Sveits. Med sine 200 000 innbyggarar er den landets nest største by etter Zürich.Geneve er ein svært internasjonalt orientert by. Meir enn 200 internasjonale organisasjonar har sete i byen. Geneve er vidare eit internasjonalt finanssenter, ein viktig industri- og turistby og verdas fjerde største konferanse- og kongressby.

Accommodation

HEAD Genève tilbyr ikkje innkvartering på campus, så studentane må sjølve skaffe bustad. Bustadmarknaden er trang i Genève, så det er anbefalt å starte bustadsjakta så snart som mogleg.

Semester duration

september - januar

februar - juni

Information