Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Grunnforskning

Forskergruppe får prestisjeopphold

Professorene Bjørn Ian Dundas og Marc Bezem skal tenke fritt i ett år ved Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo.

Bezem/Dundas
Marcus Aloysius Bezem (t.v) og Bjørn Ian Dundas skal tilbringe 2018/19 ved CAS.
Photo:
UiB

Main content

- Gratulerer, hva betyr dette for dere?

- Takk, det er jo veldig morsomt at også andre har tro på det en driver med.  Vi er svært takknemlige for tillite, forteller Dundas.

Styret ved Senter for grunnforskning inviterer tre forskergrupper til å komme til CAS i 2018. Professor Marc Bezem ved Institutt for informatikk og professor Bjørn Ian Dundas ved Matematisk institutt er de eneste fra UiB som får tilbudet i denne runden.

- Hva innebærer et opphold ved CAS?

- Det innebærer at man får muligheten til å samle den absolutte toppen internasjonalt på området for å konsentrere seg helt og fullt om et samarbeid.  Vi har virkelig fått føle at dette ansees som attraktivt idet vi har fått napp hos de aller, aller beste for å delta. Homotopi typeteori er et nytt fagfelt, så dette blir et enormt løft.

- Spennende, fortell litt mer?

- Det handler om to spørsmål:

1. Hva er et bevis? Svaret varierer enormt gjennom historien og fra samfunnsområde til samfunnsområde, men skal matematikk kunne brukes uten blygsel i alt fra bankautomater til romfart er det klart at her gjelder det veldig strenge regler. I dette prosjektet tar vi konsekvensen og streber mot automatisk verifikasjon (matematikere er dessverre ikke feilfrie de heller).

2. Hva vil det si at to ting er like? Dette er ikke et løst filosofisk problem.  Skal man oppnå automatisk verifikasjon må likhetsbegrepet være slik at to like ting forblir like uansett hva man gjør med dem.  Forsøker man seg, vil man se at dette er utrolig subtilt - hvis man ikke skal lave et likhetsbegrep som er så snevert at det er totalt ubrukelig.  Det er her prosjektet tar av gjennom en banebrytende tverfaglig ide som sto frem noen år tilbake.

Visuelt handler det om å se på bevis for likhet som "stier" mellom to ting, noe som gir et helt ny geometrisk forståelse og som viser seg å avdekke mange av de subtilitetene informatikerne må hanskes med. Kanskje litt paradoksalt at det strenge med bevis kobles med noe som mange tenker på som løst og visuelt?, spør Dundas.

- Hva betyr det at to professorer ved informatikk og matematisk kan samarbeide om et slikt prosjekt?

- Det er en spennende utfordring.  Vi har forskjellige begrepsapparat og perspektiver som man må lære seg å akseptere. Tverrfaglighet er ikke noe man skal dyrke frem av politiske grunner: Disipliner vokser frem når det er gode grunner for det. Samtidig skal man være åpen for at også de du ikke snakker med til daglig har gode ideer. Vi har vært heldige. I vårt tilfelle er det opplagt at vi trenger ideer fra både informatikk og matematikk.

- Hva ønsker dere å få ut av oppholdet?

- CAS faller på et heldig tidspunkt for oss. Fagfeltet er ungt, og mye er turbulent og uavklart. Det å få verdenseliten til Norge er en enorm boost. Vi er veldig takknemlige for mulighetene dette gir.

- Har du noen tips til andre forskere som vurderer å søke CAS om slike prosjekter?

- Det grunnleggende må være at man har et prosjekt som passer innenfor rammene av CAS. Vil det å samle de beste forskerne fra hele verden på et par kontorer i Drammensveien være det som gjør forskjellen?