Home
GAMUT – The Grieg Academy Music Therapy Research Centre

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
GAMUT forskningprosjekt

Klientens rolle, kompetanse og bidrag i ressursorientert musikkterapi: En kvalitativ studie

Målet med studien er å bidra til mere kunnskap om klienters kompetanse, bruk av ressurser og handlinger i den terapeutiske prosessen.

En ressursorientert tilnærming til musikkterapeutisk praksis har knyttet forståelsen av musikkterapi til empowerment-filosofi og en kontekstuell modell for pyskoterapi som understreker relasjonelle perspektiver såvel som klientens ressurser knyttet til den terapeutiske prosessen. I denne kvalitative undersøkelsen vil nettopp klientenes bidrag i den terapeutiske prosessen bli utforsket.