Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Scenario2030

Derfor bør MatNat-fakultetet omorganiseres

Strategiske UiB-valg, endret finansiering og en verden i endring gjør at Scenario 2030-prosessen kan føre til store endringer. På et allmøte fortalte dekan Helge Dahle hva fakultetet står foran.

Allmøte om Scenario 2030

Dekan Helge Dahle varsler endringer for å nå MatNats mål.
Producer:
UiB

Main content

Over 100 ansatte var til stede da dekanen redegjorde for hvorfor det kan bli nødvendig å justere kursen, endre organiseringen og løfte felt der innsatsen i dag er for fragmentert.

I innlegget, som du kan se i videovinduet over, redegjør dekan Helge Dahle for hvorfor det kan bli nødvendig å gjøre endringer.

Etter innlegget avdekket debatten at mange i salen var skeptisk til store endringer. Det ble vist til erfaringer fra amerikanske universiteter. Dekanen minnet om at Det medisinsk-odontologiske fakultet har vært gjennom tilsvarende prosesser. Da ble antall institutter redusert til fem.

Dahle minnet om at MatNat-fakultetet har fått et stort ansvar gjennom satsingene på marin, klima og energi.

Flere i salen uttrykte bekymring for at den faglige identiteten bygges ned. I tillegg reflekterte noen over hvilket tempo det legges opp til i gjennomføringen. Det ble advart mot å tro at implementeringen kan komme i mål neste år.

En person i salen ber om at utvalget ser nøye på det som fungerer godt i dag, og beholde dette inn i prosessen.

Arbeidsgruppen - som er oppnevnt av fakultetsstyret - skal gi anbefalinger om fakultetets organisering innen 1. desember i år.