Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
HMS-prisen 2016

- Det viktigste er samtalen før toktet

Institutt for geovitenskap har studenter, teknikere og forskere på tokt over hele verden, men har hittil ikke opplevd alvorlige hendelser.

HMS-prisen 2016
Instituttleder Gunn Mangerud tok imot prisen på vegne av fagmiljøet ved Geovitenskap.
Photo:
Asbjørn Leirvåg

Main content

- Vi stoppet ett feltarbeid på grunn av sikkerhetssituasjonen i det aktuelle landet, men ellers er vi avhengig av best mulig forarbeid, mener Gunn Mangerud.

Instituttlederen ved Geovitenskap mottok HMS-prisen for 2016 under MatNat-fakultetets årlige HMS-seminaret på VilVite mandag formiddag. Prisen er på 50 000 kroner, og deles ut for 12. gang.

Ofte ute

Instituttets studenter og ansatte er ofte ute på tokt; på havet, i fjellet, i dype grotter og på isbre og tundra. Selv om rutiner og regelverk er det grunnleggende, er det umulig å ta høyde for alt som kan skje.

- Bilkjøring viser seg gang på gang å være det farligste vi driver med, sier Mangerud.

Insituttledelsen har derfor forsøkt å bygge en god kultur rundt vurderingen av sikkerheten fra gang til gang. Før avreise er det obligatorisk med en samtale mellom feltleder og ledelsen.

- Studentene er jo nye hver gang, så dette er et pågående arbeid som aldri blir helt ferdig.

Gode kandidater

Dekan Helge K. Dahle delte ut prisen, og fortalte at det i år hadde kommet inn mange gode forslag til kandidater.

Han mener det blir gjort mye godt HMS-arbeid i forbindelse med lab-arbeid.

- Årets prisvinner viser at det også går an å lage gode rutiner for håndtering av risiko i felt.