Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NY DOKTORGRAD

Kontekstens makt – kampen for mannlig omskjæring i Botswana

Masego Katisi disputerer onsdag 18.01.17 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «The power of context in Health Partnerships: Exploring Synergy and Antagony between external and internal ideologies in implementing Safe Male Circumcision for HIV Prevention in Botswana».

Main content

Avhandlingen tar for seg nord-sør samarbeid om mannlig omskjæring i Botswana iverksatt for å forhindre spredning av HIV. Nærmere bestemt analyser den et samarbeid mellom landets Helsedepartement og to utviklingspartnere finansiert av internasjonale donorer: US Centers for Disease Control (CDC) og African Comprehensive HIV/AIDS Partnership (ACHAP). Studien fokuserer særlig på viktigheten av kulturell relevans i utviklingsprogrammer, samt hva som gir synergier og hva som skaper konflikter i samarbeidsrelasjoner mellom utviklingsagenter, lokale myndigheter og lokalbefolkningen. En hovedkonklusjon er at utviklingsprogrammer får bedre resultater dersom flere organisasjoner arbeider sammen enn om de operer enkeltvis. Videre bør nord-sør samarbeid ikke bare være mellom ulike organisasjoner men også mellom organisasjoner og lokalbefolkning slik at lokale realiteter blir tatt skikkelig hensyn til.

Avhandlingen påpeker tre ulike typer utfordringer i samarbeidet. For det første viser den at Helsedepartements ledere og iverksettere av programmene i stor grad var donor-styrte, dvs. de gav etter for kravene til de internasjonale donorene istedenfor å styre prosessene selv. For det andre viser studien at de internasjonale donorene, på tross av en intensjon om å gjøre godt, ofte ender opp med å gjøre det motsatte, dvs. forårsake skade. For eksempel førte måten programmet ble markedsført på til lokale kontroverser, siden markedsføringsstrategiene ikke tok hensyn til lokale kulturelle normer. For det tredje viser avhandlingen at både planlegging og implementering av programmet foregikk under sterkt tidspress noe som hadde negative konsekvenser for resultatene.

Personalia:

Masego Katisi (f.1972) har en M.A. i Child Welfare and Applied Childhood Studies fra Universitetet i Swansea. Hun har vært stipendiat ved HEMIL-senteret, UiB i perioden 2012-2016. Hovedveileder for avhandlingen har vært førsteamanuensis Marguerite Daniel, HEMIL-senteret.