Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Karrierepris til Kundan Kumar

Førsteamanuensis Kundan Kumar er tildelt prisen Society for Industrial and Applied Mathematics/Geosciences Early Career Prize for 2017.

Kundan Kumar
HEIDRA MED KARRIEREPRIS: Førsteamanuensis Kundan Kumar er tildelt prisen SIAG/Geosciences Early Career Prize.

Kundan Kumar er førsteamanuensis ved Matematisk institutt ved UiB. 

Society for Industrial and Applied Mathematics/Geosciences Early Career Prize vert delt ut annankvart år. Eit av krava til å få prisen er at prisvinnaren må ha skapt eit viktig bidrag til geovitskapen. Dette bidraget eller deler av det skal ha vore publisert i eit fagfellevurdert tidsskrift. 

For at prisen skal gå til forskarar som er tidlege i karrieren sin, krev ein at publiseringa skal vere maksimum tre år etter endt doktorgrad.