Home
Communication Division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kommunikasjons­avdelingen

Om avdelingen

Kommunikasjons­avdelingen har overordnet ansvar for å tilrettelegge for intern og ekstern informasjon ved Universitetet i Bergen. Avdelingen har kompetanse innen strategisk kommunikasjon, rådgiving, journalistikk, mediehåndtering, sosiale medier, video, foto, web og grafisk design.

Main content

Kommunikasjons­avdelingen ledes av kommunikasjonsdirektør Anne Line Grepne.

Se alle ansatte ved Kommunikasjons­avdelingen.

Kommunikasjonsavdelingen er organisert i fire grupper, fordelt på to seksjoner, samt stab:

Stab

Staben har administrative oppgaver knyttet til driften av avdelingen, samt ansvar for Profilbutikken.

Seksjon for desk, fakultetsstøtte, prosjekt og markedsføring

Seksjonen består av tre grupper.

Gruppe for desk omfatter en desk som produserer og koordinerer stoff til UiBs hovedkanaler, håndterer mediekontakt og har en interndesk som bl.a. drifter internavisen På Høyden og jobber med kommunikasjon i interne prosjekter.

Gruppeleder: Odd Vegard Kandal-Wright
Medarbeidere: Torill Sommerfelt Ervik, Ole Marius Kvamme, Solfrid Langeland, Ragnhild Osnes Legreid, Frøy K. Myrhol, Siri Kleiven Strøm, Linn Therese Nicolaysen Hauan og Åshild Nylund (BOA/forskningskommunikasjon).

Gruppe for fakultetsstøtte arbeider med kommunikasjonsfaglig støtte til fakultetene og innhold til UiBs hovedkanaler. Gruppen har kommunikasjonsrådgivere med arbeidsplass på fakultetene.

Gruppeleder: Ida Bergstrøm
Fakultetsrådgivere: Margareth Barndon (PSYFA), Amanda Schei (SV), Janne-Beate Buanes Duke (HF), Tora Sanden Døskeland (KMD), Håvard Kroken Holme (MATNAT) og Paul André Sommerfeldt (MED).

Gruppe for prosjekt og markedsføring har ansvar for arbeid med studentrekruttering, prosjektstøtte og sentrale arrangementer som Aarebrotforelesningen og Christiekonferansen.

Gruppeleder: Jørgen Thune Johnsen
Medarbeidere: Maren Bjotveit, Kristine Gabrielsen, Fredrik Hajian (40 %), Marianne Manchanda Kvamme og Regine Rosland Lunde.

Seksjon for web og design

Web og design har ansvar for grafisk design på nett og papir, web­utvikling og forvaltningsansvar for www.uib.no.

Seksjonsleder: Hans-Petter Isaksen
Medarbeidere: Christian Bakke, Margareth Haugen, Patricia Valecillos Marcano (20 %), Bendik Ødven Andersen, Marthe Rekdalsbakken, Trine Elise Holst Roness og Markus Scholz.