Home
Communication Division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kommunikasjons­avdelingen

Om avdelingen

Kommunikasjons­avdelingen har overordnet ansvar for å tilrettelegge for intern og ekstern informasjon ved Universitetet i Bergen. Avdelingen har kompetanse innen strategisk kommunikasjon, rådgiving, journalistikk, mediehåndtering, sosiale medier, video, foto, grafisk design, web og samfunnskontakt.

Main content

Kommunikasjons­avdelingen ledes av kommunikasjonsdirektør Olaf Erlend Gundersen.

Se alle ansatte ved Kommunikasjons­avdelingen.

Kommunikasjonsavdelingen er organisert i tre grupper, fordelt på to seksjoner, samt stab:

Stab

Staben har administrative oppgaver knyttet til driften av avdelingen, samt ansvar for Profilbutikken og administrasjon av tilganger til bildetjenesten Colourbox.

Ingeborg B. Revheim

Seksjon for desk, fakultetsstøtte, prosjekt og markedsføring

Seksjonen består av to grupper.

Gruppe for desk og fakultetsstøtte omfatter en sentral desk som produserer og koordinerer stoff til UiBs hovedkanaler på nett, papir og i sosiale medier. Desken består av deskleder og tre deskmedarbeidere, samt kommunikasjonsrådgivere med arbeidsplass på fakultetene.

Gruppeleder: Olaf Erlend Gundersen
Deskmedarbeidere: Ida Bergstrøm, Torill Sommerfelt Ervik, Siri Halvorsen, Odd Vegard Kandal-Wright, Ole Marius Kvamme, Solfrid Langeland, Ragnhild Osnes Legreid, Frøy K. Myrhol og Pål Adrian C. Ryen.
Fakultetsrådgivere: Kim Andreassen (JUR), Margareth Barndon (PSYFA), Torhild Dahl (SV), Janne-Beate Buanes Duke (HF), Hilde Kvalvaag (KMD), Paul André Sommerfeldt (MED) og Jens Helleland Ådnanes (MATNAT).
SDG Bergen: Sverre Ole Drønen.
Eksternfinansierte prosjekter (BOA), søknadsstøtte: Åshild Nylund

Gruppe for prosjekt og markedsføring har ansvar for arbeid med studentrekruttering, prosjektstøtte, UiB Alumni og sentrale arrangementer som Aarebrotforelesningen og Christiekonferansen.

Gruppeleder: Jørgen Thune Johnsen
Medarbeidere: Ingvild Strøm Hansen, Kjartan Melheim og Mats Thorbjørnsen.

Seksjon for web og design

Seksjonsleder: Hans-Petter Isaksen

Gruppe for web og design har ansvar for grafisk design på nett og papir, web­utvikling og forvaltningsansvar for www.uib.no.
Medarbeidere: Christian Bakke, Margareth Haugen, Marita Kristiansen, Markus Scholz og Pål Schroeder.