Home
Communication Division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kommunikasjons­avdelingen

Om avdelingen

Kommunikasjons­avdelingen har overordnet ansvar for å tilrettelegge for intern og ekstern informasjon ved Universitetet i Bergen. Avdelingen har kompetanse innen strategisk kommunikasjon, rådgiving, journalistikk, mediehåndtering, sosiale medier, video, foto, grafisk design, web og samfunnskontakt.

Main content

Kommunikasjons­avdelingen ledes av kommunikasjonsdirektør Olaf Erlend Gundersen.

Se alle ansatte ved Kommunikasjons­avdelingen.

Kommunikasjonsavdelingen er organisert i fire grupper, fordelt på to seksjoner, samt stab:

Stab

Staben har administrative oppgaver knyttet til driften av avdelingen, samt ansvar for Profilbutikken.

Ingeborg B. Revheim

Seksjon for desk, fakultetsstøtte, prosjekt og markedsføring

Seksjonen består av tre grupper.

Gruppe for desk omfatter en desk som produserer og koordinerer stoff til UiBs hovedkanaler på nett, papir og i sosiale medier, og en interndesk som bl.a. drifter internavisen På Høyden.

Gruppeleder: Odd Vegard Kandahl-Wright
Medarbeidere: Torill Sommerfelt Ervik, Ole Marius Kvamme, Solfrid Langeland, Ragnhild Osnes Legreid, Frøy K. Myrhol og Åshild Nylund (BOA/forskningskommunikasjon).

Gruppe for fakultetsstøtte arbeider med kommunikasjonsfaglig støtte til fakultetene og innhold til UiBs hovedkanaler. Gruppen har kommunikasjonsrådgivere med arbeidsplass på fakultetene.

Gruppeleder: Ida Bergstrøm
Fakultetsrådgivere: Kim Andreassen (JUR), Margareth Barndon (PSYFA), Torhild Dahl (SV), Janne-Beate Buanes Duke (HF), Hilde Kvalvaag (KMD) og Paul André Sommerfeldt (MED).

Gruppe for prosjekt og markedsføring har ansvar for arbeid med studentrekruttering, prosjektstøtte, UiB Alumni og sentrale arrangementer som Aarebrotforelesningen og Christiekonferansen.

Gruppeleder: Jens Helleland Ådnanes
Medarbeidere: Maren Bjotveit og Elias Risbråthe Opsahl.

Seksjon for web og design

Web og design har ansvar for grafisk design på nett og papir, web­utvikling og forvaltningsansvar for www.uib.no.

Seksjonsleder: Hans-Petter Isaksen
Medarbeidere: Christian Bakke, Margareth Haugen, Patricia Valecillos Marcano (20 %), Trine Elise Holst Roness og Markus Scholz.