Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Påvirkningen av overgangsalderen på astma og lungefunksjon

Kai Triebner disputerer 15. juni 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Respiratory health in aging women: The influence of menopause on asthma incidence and lung function decline".

Main content

Med den høye forventede levealderen i dag skjer overgangsalderen midt i livet, og dens konsekvenser for helse og sykdom er viktige for alle kvinner. Overgangsalderen er forbundet med endring av hormonnivåer, det er forbundet med en pro-inflammatorisk tilstand og kan i tillegg påvirke immunitet. Derfor antydet vi at overgangsalderen kan være forbundet med økt risiko for astma, flere luftveisymptomer og akselerert nedgang i lungefunksjon.

Kunnskapen om sammenhengen mellom overgangsalder og astma var begrenset og motstridende, mens en potensiell effekt av overgangsalder på nedgang i lungefunksjon ennå ikke var undersøkt. Noen bivirkninger av overgangsalderen som hetebyger eller tap av benmasse kan behandles symptomatisk eller på en forebyggende måte med hormonbehandling (HRT). Hormonbehandling er forbundet med en rekke kliniske bieffekter, som økt risiko for astma og brystkreft, og redusert risiko for tykktarmskreft og lungekreft. Effekten av HRT på nedgang i lungefunksjonen var ikke tidligere undersøkt.

Målet med dette prosjektet var å undersøke effekten av overgangsalder på luftveiene. Vårt første mål var å vurdere effekten av overgangsalder på risikoen for astma, luftveisymptomer og nedgang i lungefunksjon. Det andre målet var å undersøke om HRT påvirket effekten av overgangsalder på lungefunksjonen. Vi fant at menopausale kvinner har en høyere risiko for astma og luftveisymptomer. Videre faller lungefunksjonen raskere hos menopausale kvinner sammenlignet med ikke-menopausale kvinner. Spesielt redusert forsert vital kapasitet utover forventet aldersrelatert forandring. Langvarig oral HRT-bruk (> 2 år) var assosiert med redusert tap av lungefunksjon. Funnene understreker betydningen av reproduktiv aldring og kjønnshormoner for åndedrettshelsen.

Personalia
Kai Triebner (f. 1984) er oppvokst i Tyskland. Han er Diplomingenieur som han fullførte på Technische Universität Dresden (Tyskland). Triebner begynte som doktorgradsstipendiat på Universitetet i Bergen i 2014. PhD-studiene var veiledet av professor Francisco Gómez Real.