Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Valget 2017

Dette er det nye fakultetsstyret

Erfarne MatNat'ere og ekstern styreleder og nestleder skal sitte i det nye fakultetsstyret. Nå er valgresultatet klart.

Fakultetsstyret
NYTT STYRE: Med klokken oppe fra venstre: Andreas Trohjell, Lea Svendsen, Jan Arne Telle, Tor Eldevik, Bodil Holst, Lill Kristin Knudsen, Ida Landmark Fjermestad.
Photo:
UiB

Main content

Dette er det nye fakultetsstyret for de neste fire årene:

Styreleder: Jannicke Hilland, dr. scient og konsernsjef i BKK

Nestleder: Jo Døhl, dr. scient og instituttleder ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

  • Tor Eldevik - professor, Geofysisk institutt
  • Bodil Holst - professor, Institutt for fysikk og teknologi
  • Jan Arne Telle - professor, Institutt for informatikk
  • Lea Svendsen - postdoktor, Geofysisk institutt
  • Lill Kristin Knudsen - overingeniør, Molekylærbiologisk institutt
  • Ida Landmark Fjermestad - bachelorstudent, Kjemisk institutt
  • Andreas Trohjell - bachelorstudent, Matematisk institutt

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan. Styret fatter blant annet vedtak om strategiske planer for forskning og utdanning, budsjett og tilsettinger.

Konsernsjef Jannicke Hilland i BKK er ny, ekstern styreleder. Nestleder er Jo Døhl. Han er instiuttleder ved Kjemisk instiutt i Oslo. Begge er oppnevnt av universitetsstyret basert på anbefalinger fra fakultetet. Dekanen går dermed ut som leder for styret. 

Det nye styret samles til oppstartsseminar 31. august.

Her kan du lese hele fakultetsstyresaken og se protokoll for stemmegivingen