Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Ultralyd som blodproppløsende behandling ved hjerneinfarkt

Aliona Nacu disputerer fredag 27. oktober 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The Norwegian Sonothrombolysis in Acute Stroke Study (NOR-SASS). Randomised controlled contrast-enhanced sonothrombolysis in a general acute ischaemic stroke population."

Main content

Hjerneslag er i 90 % av tilfellene et infarkt på grunn av en blodpropp i hjernen. Dette behandles rutinemessig med blodproppløsende medisin (trombolyse) eller fisking av blodproppen (trombektomi). Til tross for slik behandling opplever mange varig invaliditet etter hjerneinfarktet.

Flere små studier har vist at ultralyd forsterker effekten av trombolyse (sonotrombolyse) og at sonotrombolyse kan forsterkes ytterligere ved hjelp av ultralydkontrast i form av gassfylte mikrobobler (kontrastforsterket sonotrombolyse). Målet for The Norwegian Sonothrombolysis in Acute Stroke Study (NOR-SASS) var å utprøve en ny behandling, som kan gis til alle pasienter med akutt hjerneinfarkt innlagt innen 4½ time etter sykdomsstart.

I NOR-SASS studien ble 183 pasienter tilfeldig utvalgt (randomisert) til enten trombolyse (tenecteplase eller alteplase) alene – eller til trombolyse kombinert med mikrobobler injisert i en blodåre i armen, pluss én times ultralydbehandling gjennom tinningbenet.

NOR-SASS er internasjonalt den største studien av kontrastforsterket sonotrombolyse. NOR-SASS er den første studien av ultralydbehandling i en generell gruppe pasienter med akutt hjerneinfarkt, enten de har store eller små blodpropper i hjernen. NOR-SASS er også den første studien til å utprøve morgendagens trombolytiske medikament (tenecteplase) sammen med ultralydbehandling, og viser at også denne kombinasjonen er trygg.

Hovedanalysen viser at kontrastforsterket sonotrombolyse er en trygg behandling. Studien viste imidlertid ikke at ultralydbehandlingen ga pasientgruppen et bedre klinisk resultat. Studien har besvart noen viktige sikkerhetsspørsmål. Grunnlaget er lagt. Studien fortsetter nå i en videre fase mht. å inkludere nok pasienter til også å kunne vise en klinisk effekt av kontrastforsterket sonotrombolyse.

Personalia
Aliona Nacu (f. 1982) vokste opp i Moldova. Hun studerte medisin i Chisinau, og avla medisinsk embetseksamen i 2006 i Chisinau, Moldova. Hun er spesialist i nevrologi. Hun har vært tilknyttet Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus som stipendiat og forskningsassistent fra 2012 og har vært ph.d.-kandidat ved Klinisk institutt 1, UiB siden 2013. Hovedveileder er professor Lars Thomassen, og biveiledere er professor Ulrike Waje-Andreassen og professor Halvor Næss.