Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nytt institutt

Molekylærbiologi + Biologi = Institutt for biovitenskap

Etter en intens debatt har Fakultetsstyret konkludert: Når molekylærbiologene slås sammen med biologene skal det nye instituttet hete Institutt for biovitenskap.

Fakultetsstyret Matnat
FAKULTETSSTYRET: Vedtok enstemmig at det nye instituttet får navnet Institutt for biovitenskap/Department of Biological Sciences (forkortelse BIO).

Main content

Det enstemmige vedtaket ble fattet av Fakultetsstyret onsdag ettermiddag. Navnet skal endelig godkjenner av Universitetsstyret 30. november.

I juni ble det klart at Institutt for biologi (BIO) og Molekylærbiologisk institutt (MBI) skal slås sammen til et nytt institutt fra 1. januar 2018. I hele år har debatten rast om hva som vil være det beste instituttnavnet.

Gjennom allmøter og møter i råd, faggrupper og verneombud har navnevalget vært diskutert.

Dekan Helge K. Dahle har lagt vekt på at det sammenslåtte instituttet er strategisk viktig for fakultetet. Planen som nå ligger på bordet legger opp til at molekylær livsvitenskap skal styrkes.

Begge de nåværende instituttene skal også være godt representert i alle organer.