Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Høye jodinntak blant flyktninger fra Vest-Sahara

Inger Aakre disputerer fredag 15. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Excessive iodine status among refugee women and children from Western Sahara. -Possible impact on thyroid function and developmental status"

Main content

Både for lave og for høye inntak av jod kan ha negative helseeffekter. Jodmangel er den vanligste mikronæringsstoffmangelen på verdensbasis. Jodmangel kan føre til nedsatt mental utvikling hos barn og til forstyrrelser i skjoldbruskkjertelens hormoner. Noen av de samme negative helsekonsekvensene har også blitt assosiert med for høye jodinntak. Flyktninger fra Vest-Sahara som lever i flyktningeleirer i Algerie har gjennom en årrekke vært utsatt for høy jodeksponering fra drikkevann. Tidligere studier har vist høy prevalens av struma (forstørret skjoldbruskkjertel) blant barn og kvinner i de Algeriske flyktningeleirene, sannsynligvis grunnet den høye jodeksponeringen. Formålet med dette prosjektet var å undersøke jodstatus blant kvinner og barn i flyktningeleirene, samt utforske eventuelle konsekvenser på skjoldbruskkjertelfunksjon og barns utvikling.

I vår studie fant vi at kvinner og barn under 5 år hadde høy jodstatus, målt ved jodkonsentrasjon i urin. Vi fant høy jodkonsentrasjon i dyremelk, siden dyrene i området drikker vann med høyt jodinnhold. I tillegg fant vi høy jodkonsentrasjon i morsmelken, noe som utsatte spedbarn for høye jodinntak gjennom amming. Både kvinner og barn hadde høy prevalens av forstyrrelser i skjoldbruskkjertelhormonene, sammenliknet med friske referansepopulasjoner. Vi fant også en tendens til lavere utviklings-score blant barn med forstyrrelser i skjoldbruskkjertelens hormonproduksjon. 

Våre funn tyder på at jodkonsentrasjonen i drikkevannet og melk i de Algeriske flyktningeleirene er for høy, noe som kan gi økt risiko for forstyrrelser i produksjonen av skjoldbruskkjertelhormoner og påvirke barns utvikling negativt.

Personalia
Inger Aakre (født 1984) er cand.scient. (2011) med mastergrad i samfunnsernæring. Fra 2013 har hun vært tilsatt som stipendiat på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og ph.d.-kandidat ved Universitetet i Bergen, tilknyttet Senter for internasjonal helse.