Home

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Lakseoppdrett på Senja

Slik tenker ungdom om en framtid i havbruk

Ungdom tror jobbmulighetene innenfor havbruk er gode, men er avventende til å gå inn i feltet. Det viser en fersk meningsmåling basert på svarene til ungdom mellom 15 og 20 år.

Main content

Selv om Hordaland alltid har hatt rike ressurser, sterke industrimiljø og tunge kompetansemiljø - er det fortsatt fremmed for mange å tenke seg en framtidig arbeidsplass i sektoren.

Jobbmulighetene vurderes nemlig som gode av ungdom mellom 15 og 20 år i Hordaland:

Jobbmuligheter innen havbruk

Det er Respons Analyse som har utført spørreundersøkelsen om utdanning og yrkesvalg for Bergen Næringsråd og Universitetet i Bergen i mars 2018.

Undersøkelsen viser at bare en av ti ungdommer tror det er svært aktuelt å sikte seg inn mot jobb i havbruksnæringen. En overvekt av gutter mener det er ganske aktuelt å velge et yrke innenfor havbruk, mens over halvparten av jenter tenker at yrket ikke er aktuelt.

Hvor aktuelt vil det være for deg å velge et yrke innen havbruksnæringen?

En jobb innen havbruk kan være mye mer enn praktisk arbeid ute på merdene. Det pågår mye innovasjon for å forbedre teknologien og øke kompetansen. Dette krever økonomisk-administrativ kompetanse.

Ungdom mellom 15 og 20 år ser ut til å være preget av tradisjonelle kjønnsrolllemønstre. Gutter ønsker å gå inn i praktiske håndverksfag, mens helsefag dominerer jentenes holdninger. De er også mindre intereressert i 

Videre skolegang

Universitetet i Bergen har opprettet flere studietilbud som er tilpasset behovene i havbruksindustrien.