Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Malaria, anemi og underernæring i Etiopia

Den 22. juni forsvarer Taye Gari Ayana sin doktorgrad med tittelen “Malaria, anaemia and undernutrition in a drought-affected area of the Rift Valley of Ethiopia: Experiences from a trial to prevent malaria” ved Universitetet i Bergen.

Main content

Studien er gjort i Riftdalen i Etiopia, hvor forekomsten av malaria, anemi og underernæring er høy, og de tre lidelsene finnes ofte hos samme barn.

Helsemyndighetene i Etiopia ønsker å redusere sykdomsbyrden av de tre lidelsene, men mangler gode befolkningsstudier og verktøy for å utvikle gode måter for å minske sykdomsbyrden.

Studien viste at forekomsten av malaria varierer betydelig mellom og innen landsbyer. Og, til tross for tiltak for å redusere anemi ved å forebygge malaria, fant doktoranden at forekomsten av anemi økte. Dette skyldes at befolkningen samtidig var rammet av tørke og matmangel. Og, barn med malaria har økt forekomst av kronisk og akutt underernæring.

Arbeidet er en del av Senter for internasjonal helses satsing på å styrke malariaforskning i sør Etiopia. Denne avhandlingen var en del av en større studie for å utprøve tiltak for å minske malaria. Avhandlingen anbefaler at en i framtidige arbeid under perioder med hungersnød og forskning i slike områder bør ha et bredere perspektiv på tiltak, som både fokuserer på mat, forebygging av anemi og forebygging av malaria.

Personalia

Taye Gari Ayana er fra Hawassa in sør Etiopia. Han har sin mastergrad i Public Health fra Addis Ababa University. Siden 2013 har han vært PhD student ved Senter for internasjonal helse, og arbeider i dag som foreleser ved School of Public Health, ved Hawassa University i Ethiopia. Veiledere har vært professor Bernt Lindtjørn, Dr Eskindir Loha og Dr Wakgari Deressa.