Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Bedre nytte av hostemaskin-behandling hos pasienter med ALS

Tiina Maarit Andersen disputerer torsdag 21.juni 2018 for Ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: "Strupens respons på behandling med hostemaskin ved Amyotrofisk Lateral Sklerose"

Main content

ALS er en nevrologisk sykdom som ødelegger nerver i ryggmargen og hjernen og fører til lammelse av alle kroppens muskler. Symptomene kan begynne med lammelser i svelget (såkalt bulbær lammelse) eller med svekkelser i armer og bein. Det finnes ikke helbredende behandling, og behandlingen av ALS har som mål å opprettholde og øke livskvalitet og lindre plager.

Pustemaskin (respirator) og hostemaskin hjemme er aktuelt når lungefunksjonen svikter. Hostemaskinen hjelper pasienten å hoste opp slim fra luftveiene - for å unngå eller behandle lungeinfeksjoner. Den blåser først luft inn i lungene, for deretter å dra luften og slimet ut med undertrykk. Pasienter med bulbær type ALS har tradisjonelt hatt ingen eller dårlig nytte av hostemaskinen.

Andersen er den første i verden med å undersøke strupen ved hjelp av laryngoskopi med videodokumentasjon, det vil si et kamera ført inn gjennom nesen via en tynn slange. Undersøkelsen ble utført mens ALS pasienter og friske kontroller fikk behandling med hostemaskin med ulike innstillinger.

Undersøkelsene viste at ved bulbær ALS så lukkes strupen når hostemaskinen blåser luft inn. Lungene bli derfor ikke fylt opp med luft, hvorpå den etterfølgende hostefasen blir nytteløs. Det samme så også ut til å være et tidlig symptom på bulbær lammelse i sykdomsutviklingen hos den gruppen pasienter der ALS begynte med lammelser i armer og bein.

Forsiktig individuelt tilpassede innstillinger av hostemaskin forbedret strupens respons på behandlingen, og ALS pasientene trengte dessuten flere justeringer av innstillinger ettersom sykdommen utviklet seg. Dette så ut til å forlenge tiden ALS pasienter kan få nytte av behandlingen. Det er viktig at helsepersonell som tilpasser hostemaskin tilegner seg denne kunnskapen for å hjelpe disse alvorlige syke pasienter på best mulig måte. Funnene til Andersen har fått stor internasjonalt oppmerksomhet på fagfeltet.

Personalia

Tiina Andersen (f.1974) er utdannet fysioterapeut fra University of Applied Sciences i Lappeenranta (Finland) fra 1997 og har jobbet i Norge siden 1998. Hun har master i klinisk fysioterapi fra Høyskolen i Bergen (2012) og arbeider som spesialfysioterapeut ved Nasjonalt Kompetansetjeneste for Hjemmerespiratorbehandling ved Lungeavdelingen og ved Fysioterapiavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Hun er tilknyttet Klinisk institutt K2, UiB. Hovedveileder for studien har vært Ola D. Røksund.