Home
Psychological training clinics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kvalitetssikringssystem

Klinikkhåndbok for Psykologisk poliklinikk - Seksjon for barn og ungdom

Main content

Klinikkhåndboken for Psykologisk poliklinikk - Seksjon for barn og ungdom omhandler rammer for, struktur, organisering av og innhold i intern klinisk praksis ved Psykologisk poliklinikk - Seksjon for barn og ungdom (PPBU). Videre omhandler klinikkhåndboken gangen i det praktiske pasientarbeidet ved klinikken samt krav til godkjenning.

Les klinikkhåndboken på nett (issuu.com):

Eller last den ned i PDF-format:

 

For studenter og ansatte vises det også til et eget hefte Skjema- og rutinesamling for PPBU.