Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Klesfabrikkarbeidere i tigerøkonomien Bangladesh

Mohammad Tareq Hasan disputerer fredag 19.10.2018 for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen " Industry, Work, and Capitalism in Bangladesh: An Ethnography of Neoliberalism in the Asian Tiger Economy».

Main content

I avhandlingen presenterer Hasan de etnografiske funnene fra 15 måneders feltarbeid i en klesfabrikk og blant klesfabrikkarbeidere i Dhaka, Bangladesh. Hans forskning omhandler hvordan et nytt nyliberalt statlig regime, internasjonale handelsavtaler og et voksende tekstilmarked har skapt betingelsene for etableringen av en ny klasse muslimske kvinnelige arbeidere i byen Dhaka.

Hasans arbeid gir innsikt i hvorfor mennesker innenfor dette systemet gjør det de gjør. Han ser på industriområdet i Dhaka som et totalt system, og analyserer hvordan dette ble opprettet historisk, endret, opprettholdt og reprodusert over tid. Avhandlingen viser at tilgang på arbeidsplasser i klesfabrikkene har brutt ned kjønnsdelingen innenfor arbeidsmarkedet, som er blitt opprettholdt av både religiøs etikk og patriarkalske verdier. Disse endringene åpner opp for nye egalitære muligheter, nye kategoriseringer av «verdige» mennesker, og nye konfigurasjoner av verdier innenfor strukturer som bygger på islam, slektskapsrelasjoner og patriarkalske verdier.

Videre viser Hasan at de internasjonale tiltakene for å forbedre arbeidsforholdene i klesfabrikkene, gjennom revisjonsregimer og økt fokus på bedrifters samfunnsansvar (CSR), i praksis har blitt mekanismer som øker arbeidsgivernes kontroll over arbeiderne. Hasan argumenterer for at endringene i Bangladesh viser at det ikke er mulig å analysere kapitalisme, nyliberalisme eller økonomiske endringer uten å se på helheten i sosiale prosesser.

Personalia

Mohammad Tareq Hasan er stipendiat ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen. Han er tilknyttet ERC Advanced Grant-prosjektet «Egalitarisme: Former, prosesser, sammenligninger» (prosjektkode 340673) som går fra 2014 til 2019 ved Universitetet i Bergen. Hans forskningsinteresser omfatter minoritets- og etniske grupper, kjønnsrelasjoner, kollektiv handling, arbeidsrelasjoner, statsformasjoner, politisk økonomi og egalitarisme.