Home
Subatomic physics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Prisutdeling

Subatomær-alumnus tildelt ATLAS-pris

Alex Kastanas tildeles ATLAS-pris
Photo:
Emma Ward

Main content

Alex Kastanas ble den 11. Oktober tildelt ATLAS-kollaborasjonens årlige Outstanding Achievements pris ved CERN i Geneve. Denne prisen deles ut årlig til ATLAS-medlemmer som har bidratt med dramatiske forbedringer til detektoren.

Alex Kastanas tok sin utdanning i eksperimentell partikkelfysikk her i Subatomær-gruppen ved Institutt for Fysikk og Teknologi. I 2008 fullførte han sin mastergrad, og i 2014 forsvarte han sin doktorgrad. Begge gradene omhandlet hovedsakelig data-analyse av ATLAS-data.

Outstanding Achievements prisen ble tildelt Alex for «his excellent contribution to the on-line luminosity software as well as dedicated operational support”.

Vi gratulerer!