Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Vegetasjonsendringer påvirker karbondynamikken i fjellet

Inge Althuizen disputerer 08.11.2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The importance of vegetation functional composition in mediating climate change impacts on ecosystem carbon dynamics in alpine grasslands".

Main content

Klimaendringene fører til økte temperaturer og endringer i nedbørsmønstre som begge er viktige drivere av økosystemprosesser, inkludert karbonsyklusen. Plantesamfunnene endrer seg også med disse miljøfaktorene. I avhandlingen undersøker Inge Althuizen hvordan klimaendring og spesielt endringer i vegetasjon påvirker karbondynamikken i alpine enger.

I hennes studie har Althuizen brukt 12 lokaliteter med varierende temperatur og nedbør i fjellområdene langs Sognefjorden, fra høy temperatur i lavland og lav temperatur på fjelltoppene, og tørt i øst til vått i vest. For å studere hvilke effekter de ulike typene av funksjonelle plantegrupper har på økosystemtjenester fjernet Inge de forskjellige funksjonelle gruppene i ulike kombinasjoner. Så undersøkte hun hvilken effekt dette hadde på karbonsyklusen/dynamikken, i tillegg undersøkte hun hvordan nedbrytning av biologisk materiale var langs de forskjellige klimagradientene.

På denne måten lærte hun mer om hvordan økosystemet i engvegetasjon er påvirket av klima (temperatur og nedbør), og hvordan det påvirkes av de ulike funksjonelle plantegruppene som vokser der.

Forandringer i plantesamfunnet fra høye, raskt voksende arter med store, tynne blader i varmere og tørre områder til samfunn med lavere vekst, små og tykkere blader i kalde områder påvirket karbonopptaket. Økosystemrespirasjon var mer påvirket av temperaturen, som er knyttet til høyere nedbrytning med høyere temperaturer. Tilstedeværelse, type og mengde av planter påvirker også jordtemperaturen. Spesielt moser har en større effekt på jordtemperatur enn gress eller urter, dess tykkere mosematten er dess mer isolerende er effekten av den.

Avhandlingen understreker betydningen av vegetasjonssammensetning og lokale miljøforhold som regulatorer av klimaendringer på økosystemets karbondynamikk, og kan bidra til å forbedre prediksjonene av økosystemets karbonutveksling under global oppvarming.

Personalia

Inge Althuizen kommer fra Nederland, og fullførte bachelor og mastergrad i Biologi ved Radboud Universitetet Nijmegen (2008-2014). Doktorgradsarbeidet var en del av NFR prosjektet FunCaB og har blitt gjennomført i Ecological and Environmental Change Research Group ved Universitetet i Bergen.

Professor Vigdis Vandvik (UiB) og dr. Hanna Lee (Uni Research Klima) har vært veiledere.