Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Utdanning

Regjeringen vil sikre reseptretten for fiskehelsebiologene

Regjeringen legger inn et ekstra gir i arbeidet mot EU for å sikre at fiskehelsebiologene beholder retten til å skrive ut antibiotika til syk fisk.

oppdrettsanlegg
VIKTIG FOR NORGE: Fiskehelsebiologene bidrar til god fiskehelse i norsk havbruk.
Photo:
Colourbox.com

Main content

– Vi er fornøyd med at forskrivingsretten ikke ser ut til å endres, og at dette er blitt et felles mål for hele regjeringen. Med den store betydningen fiskehelsebiologene har for god fiskehelse lover dette bra for både næring, forvaltning og forskning, sier marin direktør Amund Måge.

Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) er de eneste som utdanner fiskehelsebiologer i Norge.

Det vakte oppsikt da det ble kjent at EU ville fjerne fiskehelsebiologenes rett til å skrive ut resepter som ledd i kampen mot antibiotikaresistens. EU ønsker at kun veterinærer skal ha retten til å skrive ut medikamenter til dyr.

UiB-rektor Dag Rune Olsen og rektor Anne Husebekk ved UiT skrev brev til departementene der de ba norske myndigheter gjøre det de kan for å gjøre nasjonale tilpassinger i direktivet.

Stortingsrepresentant Ruth Grung fra Arbeiderpartiet tok opp saken i Stortingets spørretime.

For Norge som sjømatnasjon er dette helt uakseptabelt, fastslår regjeringen. Fiskehelsebiologene spiller en meget viktig rolle i norsk fiskeoppdrett.

Torsdag 12. desember deltok Måge og instituttleder Ørjan Totland ved Institutt for biovitenskap som representanter for Universitetet i Bergen på et møte mellom ulike interessenter og statssekretærene i Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

I tillegg var representanter for TEKNA, Legemiddelindustrien og Sjømat Norge til stede på møtet.

Før jul er det klart at:

  • Norske myndigheter har aktivt fremmet norsk interesser og standpunkter overfor EU i denne saken. Forskrivningsretten for fiskehelsebiologer har vært en av sakene som har blitt fremmet tydelig fra norske myndigheters side.

  • Regjeringen står fast ved prinsippet om at fiskehelsebiologer og veterinærer er faglig likestilte på fiskehelseområdet, slik det er nedfelt i norsk lovgivning. EUs arbeid knyttet til en regulering av forskrivningsretten for dyrehelsepersonell rokker ikke ved norske myndigheters holdning og syn på dette.

"Regjeringens mål er å videreføre full forskrivningsrett for fiskehelsebiologene i Norge. Arbeidet opp mot EU vil ta tid, iallfall et år. Det nye regelverket vil ikke tre i kraft før om tre år i EU og det tas sikte på at det får anvendelse fra samme tidspunkt i Norge.", står det i pressemeldingen fra regjeringen.

– Vi tror denne forsikringen fra regjeringen motiverer både de som nå er i gang med fiskehelsestudier og de som ønsker å velge denne utdanningen i framtiden, ved at de ser hvor viktig bidraget deres er, sier Måge.

Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet samarbeider for å løse saken.