Home
Medical Skills Training Centre

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Romoversikt

Her finner du en oversikt over tilgjengelige rom i Ferdighetssenteret.

Main content

Oversikten under viser rom på Ferdighetssenteret. Timeplanlagte aktiviteter har prioritet når det kommer til bruk, deretter interne kurs og aktiviteter. 

Studenter kan reservere kollokvierom (SAMBRUKSROM) via TP: Timeplanleggingssystemet.

Ønske om bestilling av ferdighetsrom utover timeplanlagt aktivitet foregår via dette skjemaet: Ønske om rom

Tirsdager og torsdager mellom kl 16.15-19 er senteret åpent med tilstedevakt fra studentinstruktør. Ingen utlån av rom i det tidsrommet.

Tilgang til Ferdighetssenteret ved bruk av UiB kort. Eksterne brukere kan få tilgang ved lånekort, bestilles ved skjemaet "ønske om rom" (se over).  

RomRom ID
Ferdighetsrom Stort (ULTRALYD)3B147F
Ferdighetsrom 2 (GYN & OBST)3B144F
Ferdighetsrom 3A (AHLR)3B140F
Ferdighetrom 3B (AHLR)3B136F
Ferdighetsrom 4A (GIPS & SANSE)3B132F
Ferdighetsrom 4B (GIPS & SANSE)3B128F
Ferdighetsrom 5A (KIRURGI VENEFLON/SUTUR)3B127F
Ferdighetsrom 5B (KIRURGI VENEFLON/SUTUR)3B123F
KONTOR 03B119F
KollokvieromRom ID
SAMBRUKSROM 13B143F
SAMBRUKSROM 23B139F
SAMBRUKSROM 33B135F
SAMBRUKSROM 43B131F