Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Bedre analysemodeller for naturkapital kan gi bedre klimapolitikk

Stian Blackstad Hackett disputerer 18.06.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Feedback effects of natural capital in the integrated assessment of global warming».

Main content

Oppgaven peker på metodiske forbedringer for simuleringsmodeller som kobler klimaendringer og samfunnsøkonomi. Hovedfokusområdene i avhandlingen er hvordan slike modeller kan integrere andre typer naturkapital enn klimaet, og hvordan et utvalg sentrale modellantagelser påvirker utskiftingshastigheten til forurensende kapital.

I tillegg benyttes en spørreundersøkelse i Storbritannia til å undersøke holdninger til drivstoffskatter som virkemiddel for gradvis utskiftning av bilparken. Modellanalysen tilsier at teoretiske rammeverk som ikke inkluderer andre typer naturkapital enn klima kan undervurdere verdien av å kutte CO2-utslipp. Den sier videre at gradvis utskiftning av forurensende kapital vil ha en tendens til å gå raskere i perioder med høy materiell økonomisk vekst, når miljøskader er reversible og relativt små, og ved lav teknologisk stiavhengighet.

Resultatene fra spørreundersøkelsen tilsier at drivstoffskatter er mer akseptert blant dem som mener det er effektivt virkemiddel for gradvis utskiftning. Analysen og funnene vil forhåpentligvis gi et bedre beslutningsgrunnlag for langsiktig miljø- og energipolitikk, spesielt med hensyn til når tiltak bør iverksettes.

Personalia

Stian Blackstad Hackett (født 1982) har mastergrad i systemdynamikk fra Universitetet i Bergen (2009). Professor Erling Moxnes har vært veileder for PhD-oppgaven.