Home
BOA

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UiB Opp

UiB Opp1 - Innføringsprogram

Programmet skal gi grunnleggende innføring i forskningsstøtte og eksternfinansiering for alle som jobber i administrasjonen ved UiB

Main content

Målgruppen for dette programmet er ansatte som jobber med forskningsstøtte og/eller eksternfinansiering av forskning, innovasjon og utdanning som en mindre del av sine arbeidsoppgaver, nytilsatte i forskningsadministrasjonen, eller ansatte som ønsker å utvide sitt kompetanseområde. 

Denne målgruppen favner alt fra nytilsatte forskningsrådgivere, forskningskoordinatorer og adm sjefer, til økonomer, HR-medarbeidere, kommunikasjonsrådgivere, bibliotekansatte og andre som har forskningsstøtte som en mindre del av sine arbeidsoppgaver.

Om UiB Opp1 Innføringskurs

UiB Opp1 består av flere valgfrie moduler som går gjennom et år. En melder seg på de enkelte modulene når de åpner for påmelding. Kursene annonseres i flere kanaler, og dersom du vil få varsel om oppdateringer kan du legge deg til Teams UiB Opp (team kode ct7a2st). 

Når man har gjennomført minst 7 moduler i UiB Opp1 vil en motta kursbevis  for gjennomført UiB Opp1. NB! For å få godkjent kursbevis er Modul 1- Introduksjon til forskningsstøtte obligatorisk. 

Kursene holdes lokalt ved UiB. Hver modul er normalt 3 timer, men noen moduler vil være lagt opp på en annen måte. 

Alle kursene vil bli holdt av interne UiB krefter, i hovedsak fra BOA-teamet. Det vil også benyttes kompetanse fra institutt og fakultet ved  behov. 

Innhold og påmelding UiB Opp Innføringskurs 

Denne siden oppdateres av Synnøve Palmstrøm