Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Livmorhalsscreening blant innvandrerkvinner i Norge

Kathy Ainul Møen disputerer 28.11.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Cervical cancer screening among immigrants in Norway: Challenges, possibilities and the effect of an intervention.

Main content

Innvandrerkvinner i vestlige land har lavere oppmøte til livmorhalsscreening enn kvinner som ikke er innvandrere. Den første studien i Møens avhandling bekrefter at innvandrerkvinner har lavere oppmøte til livmorhalsscreening også i Norge. Dette gjelder uansett hvilket land de opprinnelig kommer fra, og det er spesielt lavt oppmøte blant eldre kvinner, de med dårlig økonomi, med mannlig fastlege og de som bor i byene.

I den andre studien ble fastleger, gynekologer og jordmødre i Oslo spurt om sine erfaringer med å ta livmorhalsprøve og gynekologisk undersøkelse blant innvandrerkvinner. Fastlegene bekreftet at innvandrerkvinnene sjeldnere bestilte egne timer til prøvetaking og at de ofte tok opp flere problemstillinger under én konsultasjon. Tidspress og manglende kulturell kompetanse hos legene, språkvansker hos kvinnene og det at en del kvinner har lite kunnskap om egen kropp og forebyggende tester, var noen av hindringene de sto overfor.

Med utgangspunkt i disse funnene utviklet forskningsgruppen en enkel tiltakspakke for å øke prøvetakningen. Fastlegene skulle informere kvinnene om livmorhalsprøve selv om de kom av andre grunner, det skulle henge en plakat på venteværelse med beskjeden «Du kan hindre livmorhalskreft ved å ta en enkel prøve; snakk med din lege» og fastlegene fikk en musematte med samme beskjed som påminnelse til seg selv.

Den tredje studien i Møens avhandling testet ut tiltakspakken i et tilfeldig utvalg på 40 legekontorer i Bergen våren 2017. Antall kvinner som tok livmorhalsprøve økte blant de pasientene som tilhørte legekontorer som hadde fått tiltakspakken sammenlignet med ellers like pasienter som hørte til lignende legekontorer i Bergensområdet.

Avhandlingen viser at fastleger kan øke oppmøte til livmorhalsprøve blant innvandrerkvinner gjennom økt bevissthet om problemstillingen og enkle informasjonstiltak. I tillegg trenger fastleger økt kulturell kompetanse for å kunne kommunisere godt med pasienter som har innvandrerbakgrunn.

Personalia

Kathy Ainul Møen er opprinnelig fra Sri Lanka og er utdannet lege ved Universitetet i Bergen. For tiden er hun lege i spesialisering ved Fyllingsdalen sykehjem og forsker ved NORCE Allmennmedisinsk Forskningsenhet. PhD-graden avlegges ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Prosjektet er et samarbeid med Enhet for migrasjonshelse på Folkehelseinstituttet. Førsteamanuensis Esperanza Diaz har vært hovedveileder og professor Bernadette Nirmal Kumar som biveileder.