Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Bedre simulering av flyt gjennom bruddformasjoner i stein

Ana Budiša disputerer 24.01.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Preconditioning for Flow in Fractured Porous Media".

For å senke karbonavtrykket vårt, er det viktig å skifte fra fossilt brensel til alternative og fornybare energikilder. Energiproduksjonen fra disse kildene er varierer sterkt i tid, hvilket gjør det nødvendig å investere i energilagring.

Et av de nye fremtredende alternativene er energilagring under overflaten. Vann under høyt trykk og temperatur blir injisert i reservoaret under overflaten og ved utvinning kan både varme og mekanisk energi produseres. Før denne teknologien kan implementeres i praksis, må vi først forstå de fysiske prosessene som ligger til grunn.

Det underjordiske reservoaret er en porøs stein som kan inneholde flere brudd og sprekker. Sprekkene er de dominerende traséene til væskestrømmen i steinen, derfor bør strømmen gjennom sprekkene være et av hovedtrekkene i reservoarmodellen. På grunn av deres tynne og lange form modelleres sprekkene som todimensjonale inneslutninger i den omkringliggende tredimensjonale grunnfjellet. Denne geometrien gir opphav til et blandet-dimensjonalt system av partielle differensialligninger. Imidlertid er den komplekse geometrien til modellen fremdeles utfordrende til bruk i beregninger.

Målet med denne doktorgraden er å utvikle effektive beregningsmetoder for å simulere væskestrømmen i porøse steiner med sprekker. Det fokuseres spesielt på utforming av numeriske algoritmer som forblir stabile selv når modellen inneholder variable parametere. Slike metoder er viktige for å simulere væskestrømmen nøyaktig når bruddformasjonene er veldig komplekse, noe som er vanlig i geologiske anvendelser i virkeligheten. I denne doktorgraden gir vi både analyseverktøy og numeriske algoritmer som også kan brukes i andre anvendelser av den blandet-dimensjonale modellen, for eksempel biomedisin og CO2-lagring.

Personalia

Ana Budiša har bachelorgrad i Matematikk (2014) og mastergrad i Anvendt Matematikk (2016) begge fra University of Zagreb, Kroatia. Hun har vært doktorgradsstudent i gruppen for porøse medier ved Matematisk institutt siden september 2016.