Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Lipidnivåer, svangerskapskomplikasjoner og antall barn

Aleksandra Pirnat disputerer 07.01.20 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Number of children: pre- and post-pregnancy lipids, effect of pregnancy outcome and modification by perinatal loss".

Main content

Hjerte- og karsykdommer er et viktig folkehelseproblem og er fortsatt den viktigste dødsårsaken hos kvinner. Kvinner med ingen eller kun ett barn har betydelig høyere kardiovaskulær dødelighet. Lipidforstyrrelser er antydet å spille en rolle i både subfertilitet og senere utvikling av hjerte- og karsykdommer. I Aleksandra Pirnats avhandling er det vist at risikoen for å få ingen eller bare ett barn er forhøyet hos kvinner som har ugunstig lipidprofil flere år før graviditet. Den ugunstig lipidprofilen var tilstede hos ettbarnsmødrene også etter fødselen.

Disse funnene bidrar med økt forståelse og et biologisk grunnlag for sammenhengen mellom antall barn og kardiovaskulær risiko. Imidlertid er det fremdeles uklart om ugunstige lipider er den viktigste årsaken, eller en konsekvens av andre underliggende predisposisjon hos disse kvinnene.

Aleksandra Pirnat undersøkte i sin avhandling også effekten av ulike graviditetskomplikasjoner i forhold til kvinnes fremtidige reproduksjon. Her fant man at graviditetskomplikasjoner kun hadde moderat effekt på risikoen for å få ett barn, men at tap av barn har en betydelig modifiserende effekt på risikoen.Avhandlingen er basert på en landsomfattende kohortstudie der informasjon om kvinner fra nasjonale helseundersøkelsesdata (CONOR) var knyttet til deres komplette fødselshistorie i Medisinsk fødselsregister.

Personalia

Aleksandra Pirnat er utdannet lege med fordypning i medisinsk statistikk og informatikk fra Universitetet i Beograd, Serbia. Hun har arbeidet med forskningsprosjekter ved Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet. Aleksandra startet sin doktorgrad (finansiert av forskningsmidler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisn, UiB, i 2014 med Nils-Halvdan Morken og Rolv Skjærven som veiledere.