Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Cellegift og ultralydbølger ved kreft i bukspyttkjertelen

Tormod Karlsen Bjånes disputerer 6.3.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Drug delivery in pancreatic cancer".

Main content

Kreft i bukspyttkjertelen har dårlig prognose, både fordi diagnosen oftest stilles sent i forløpet og fordi cellegiftbehandling har begrenset effekt. Svulstene sin kompakte vevsstruktur antas å representere en «biologisk barriere» som hindrer cellegift å nå frem til kreftcellene. Metoder for å øke tilførsel av cellegift til svulstene er derfor av stor interesse.

I sitt doktorgradsprosjekt har Bjånes utviklet analysemetoder for måling av cellegiften gemcitabin. Han har også arbeidet med sonoporering, som ved å eksponere gassfylte mikrobobler for ultralydbølger i nærheten av cellemembraner, lager små porer i disse for å øke opptak av cellegift i kreftcellene.

I arbeidet inngår en klinisk studie som undersøkte om behandling med gemcitabin kombinert med sonoporering kunne anvendes i behandling av pasienter med kreft i bukspyttkjertelen. Studien inkluderte 10 pasienter som ikke kunne opereres. Den viste at kombinasjonsbehandlingen var gjennomførbar og trygg, og indikerte mulig økt behandlingseffekt sammenlignet med pasienter som hadde fått gemcitabin alene uten sonoporering. Videre utførte Bjånes eksperienter på ulike kreftceller fra bukspyttkjertel for å studere opptak, nedbrytning og effekt av gemcitabin alene og kombinert med sonoporering. Han fant at sonoporering medførte et moderat økt opptak i kreftcellene, og at aktiviteten av transportproteiner som finnes i cellemembranen og intracellulære enzymer som bryter ned eller aktiverer gemcitabin, er av betydning for effekten.

Studiene viser verdien av direkte måling av gemcitabin i basale og kliniske studier, og at sonoporering er en anvendbar og lovende teknikk som kan kombineres med cellegift. Fremtidige studier som kombinerer også andre typer cellegift med sonoporering, både i mer komplekse laboratoriemodeller og i større pasientstudier, er nødvendige for å kunne evaluere om slik kombinasjonsbehandling vil være gunstig for pasienter med kreft i bukspyttkjertelen.

Personalia

Tormod Karlsen Bjånes (f. 1978) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (UiB) (2004), med spesialistutdanning i klinisk farmakologi (2013). Doktorgradsarbeidet er finansiert av Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF), og av Helse Vest (50% ph.d.-stipend i perioden 2017 – 2019), og ble utført ved MBF og Klinisk institutt 2, UiB, med førsteamanuensis II Bettina Riedel som hovedveileder og professor Jan Schjøtt og professor Emmet McCormack som medveiledere.