Home
SDG Bergen

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
BÆREKRAFTSMÅL 6 | SMÅSKALAFISKE

Bedre styring gir mer bærekraftig småfiske

Hvordan påvirker endringer i klima og forvaltning av land fangst av fisk i innsjøer? Dette har stått sentralt i en stor internasjonal studie. Beslutningstakere oppfordres til å øke støtten til bedre styring av naturressurser til lands og vanns for å skape en mer bærekraftig fiskeriindustri.

World map showing 31 lakes as part of a global study of small-scale fisheries.
GLOBAL FISKEFANGT: Forskere fra 19 land har kartlagt småskalafiske i 31 innsjøer i hele verden og konkluderer med at bedre styring gir en mer bærekraftig fiskerivirksomhet.
Photo:
Natural Earth Data

Main content