Home
Vestlandslegen

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Kontakt

Kontaktinformasjon til fagleg leiing og administrative koordinatorar i prosjekt Vestlandslegen.

Main content

Spørsmål om prosjekt Vestlandslegen kan rettast til: 

Fagleg leiing/prosjektansvarlege: 

Det er Det medisinske fakultet, ved dekan Per Bakke, som er ansvarleg for utdanningsprogrammet og planlegginga av Vestlandslegen Per.Bakke@uib.no 

Professor Simon Dankel, Klinisk institutt 2, UiB, er prosjektleiar Simon.Dankel@uib.no 

Sekretariat/administrative koordinatorar:  

Seniorrådgjevar Kristin Walter, Studieseksjonen Det medisinske fakultet UiB, Kristin.Walter@uib.no

Seksjonssjef Ørjan Leren, Studieseksjonen Det medisinske fakultet UiB, Orjan.Leren@uib.no