Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Unge politikere – veier til politisk makt

Jana Birke Belschner disputerer 28.8.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The Political Inclusion of Youth".

Main content

I tider med skolestreik for klimaet og smittevernstiltak som i stor grad påvirker fremtidige generasjoner, spør denne avhandlingen hvorfor de unge egentlig ikke er tilstede der politiske avgjørelser blir tatt: I politiske partier, nasjonalforsamlinger, og regjeringer. Faktisk er kun 15 prosent av parlamentsmedlemmer i verden under 40 år, og de under 30 utgjør så lite som to prosent. I begge grupper er omtrent to tredjedeler menn. Hva forklarer denne underrepresentasjonen og hva kan gjøres for å jevne veien til makten for flere unge?

I avhandlingen undersøker Jana Belschner tre veier til politisk makt og hvorvidt de er åpne for unge: kvoteringsregler, politiske partier, og valg. Gjennom sammenlignende studier av flere land i Europa og Afrika finner hun at de unge i prinsippet er populære kandidater for partier og velgere. Det ser ut som de tjener mer på positive stereotyper – at de er dynamiske og bringer inn ferske ideer – enn de taper på oppfatningen om at de har for lite erfaring.

Samtidig er de formelle politiske strukturene ofte lite attraktive for unge. Spesielt på lokalnivå, da politiske karrierer ofte starter, er de fleste partiaktivistene gamle. Det kreves mye frivillig tidsinnsats som kan bli vanskelig for noen grupper av unge, f.eks. de med foreldreansvar. Avhandlingen ser derfor spesielt på kvoteringsregler for unge og viser at de kan være et verktøy for å åpne opp veier til politisk makt som var stengt før – særlig for unge kvinner.

Avhandlingen bidrar til forskning om representasjon og politisk deltakelse. Den er også et bidrag til dagsaktuelle debatter om den politiske tyngden unge og deres preferanser har i våre moderne demokratier – og hva som kan gjøres for å få de nærmere til makten.

Personalia

Jana Birke Belschner er født i Berlin i 1986 og har en bachelorgrad fra FU Berlin og to mastergrader fra European University Viadrina og Istanbul Bilgi University. Doktorgradsprosjektet ble gjennomført i perioden 2017-2020 ved Institutt for sammenliknende politikk ved UiB under veiledning av professor Ragnhild Muriaas og professor Lars Svåsand. Tre av de fem artiklene avhandlingen baserer seg på er publisert og kan finnes her: https://www.uib.no/en/persons/Jana.Birke.Belschner.