Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Akutt hjerneinfarkt i flere blodkarområder

Vojtech Novotny disputerer 18.9.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Acute cerebral infarcts in multiple arterial territories".

Main content

Hjerneslag er en viktig årsak til død og uførhet. Hjerneinfarkt er den vanligste typen av hjerneslag og er forårsaket av en eller flere blodpropper som hindrer blodtilførselen til hjernen. De fleste hjerneinfarktene finnes kun i ett karområde. Imidlertid kan hjerteinfarktpasienter bli rammet av flere blodpropper som skader flere karområder i hjernen samtidig. Pasienter som rammes av flere samtidige blodpropper i hjernen er en pasientgruppe som har vært lite studert og som skiller seg ut når det gjelder underliggende årsaker, symptomer og tegn, samt alvorlighetsgrad.

Avhandlingen er basert på Bergen NORSTROKE hjerneslagregister, som inneholder data om slagpasienter som har vært innlagt ved Haukeland universitetssykehus siden 2006. Den første studien i avhandlingen viser at omtrent 10% av alle pasienter med hjerneinfarkt har blodpropp i flere karområder i hjernen, at blodproppene som oftest kommer fra hjertet, hovedsakelig i forbindelse med hjerteflimmer, men i noen tilfelle fra avleiringer i halspulsårene (plakk). Den andre studien viser at plakk kan slippe ut flere blodpropper gradvis i løpet at de første dagene etter slaget, mens blodpropper fra hjertet som oftest bli frigitt som en enkelt hendelse. I den tredje studien har vi funnet at pasienter med hjerneinfarkt i flere karområder i hjernen har dårligere utkomme samt opplever flere komplikasjoner sammenlignet med pasienter som rammes av kun én enkelt blodpropp. Resultatene fra den fjerde studien, viser at 70% av pasienter med blodpropp i flere karområder i hjernen har symptomer og tegn som stammer fra kun ett område i hjernen når de blir innlagt i sykehuset. Dette understreker at bildediagnostikk (MR) er avgjørende for å kartlegge skadeomfanget i hjernen og for å få en presis diagnose.

Våre resultater bidrar med ny kunnskap angående en lite studert gruppe av pasienter med akutt hjerneinfarkt og oppmuntrer til videre forskning i dette feltet.

Personalia

Vojtech Novotny (f.1988) er utdannet lege på Det 2. medisinske fakultet ved Karlsuniversitet i Praha og er under spesialisering i nevrologi ved Haukeland Universitetssykehus. Arbeidet er støttet av Klinisk Institutt 1 ved Universitet i Bergen og utført på Nevrologisk avdeling ved HUS. Veiledere for doktorgraden er Nicola Logallo PhD, Professor Halvor Næss PhD, Professor Lars Thomassen PhD og Annette Fromm PhD.