Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Helseklynge

Åpningssending fra Alrek helseklynge

Tirsdag 13. oktober markerer vi en milepæl i Alrek helseklyngens historie, offisiell åpning av byggetrinn 3, praktbygget i Årstadveien 17.

Åpningssending, Alrek helseklynge, Årstadveien 17
Tirsdag 13. oktober kan du følge den offisielle åpningen av Alrek helseklynge. Lenke til sendingen kommer.
Photo:
UiB

Main content

Her kan du se sendingen.


Kl. 11.00-12.15:
Åpningssending

  • Velkommen, Guri Solberg
  • Nøkkeloverrekkelse
  • Hilsninger fra klyngepartnere
  • Hilsninger fra helseminister Bent Høie og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.
  • MUSIKALSK INNSLAG: Anita Lid, musikkterapi
  • MUSIKALSK INNSLAG: Josefin Winther «Fint å se deg her»
  • SAMTALE: Har pandemien endret samfunnet vårt? Viseadministrerende direktør i Helse Bergen Randi Luise Møgster, professor ved UiB Esperanza Diaz, byrådsleder Roger Valhammer i samtale med programleder Guri Solberg.
  • SAMTALE: Hva skjer når pasientene ikke blir lyttet til? Og hva skal til for at de blir det? Møt leder i brukerutvalget i klyngen Marianne Clementine Håheim, journalist Ingeborg Senneset og Olin Blaalid Oldeide, forsker ved institutt for helse, miljø og likeverd, UiB.

Facebookarrangement.

Kl. 13.00 – 13.45: Falch-forelesning
I år holdes Falch-forelesningen av professor Thomas Bodenheimer ved University of California San Francisco. Bodenheimer har forsket på organisering av primærhelsetjenester i USA, med resultater publisert i de aller beste medisinske tidsskrift, som New England Journal of Medicine, JAMA oa. Forskningen hans er svært relevant for den norske debatten om fastlegeordningen, og temaet er midt i blinken for åpningen av Alrek helseklynge. Forelesningen innledes av dekan ved Det medisinske fakultet, Per Bakke. 

Kl. 14.00 – 14.15: Utdeling av Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest sin forsknings- og innovasjonspris» ved byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa

 

...

Sammen skal helseklyngen skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket. Her utdanner vi morgendagens helsearbeidere og sikrer unike rammer for næringsutvikling knyttet til helse- og omsorgsteknologi.

Alrek Helseklynge er et internasjonalt kraftsentrum for helseforskning. Sammen går vi nye veier for å finne gode forebyggingsstrategier og løsninger på lokale og globale helseutfordringer.I Årstadveien 17 samlokaliserer UiB institutt for klinisk psykologi, institutt for biologisk og medisinsk psykologi, institutt for global samfunnsmedisin og Hemil-senteret.

Bergen kommune etablerer et større fastlegekontor hvor UiB og kommunen utvider sitt utdanningssamarbeid. I tillegg vil både Enhet for sykehjemsmedisin, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) og innovasjons- og forbedringsprogrammet Smart omsorg være blant flere som får kontorplass her.

Høgskulen på Vestlandet kommer med et sterkt fagmiljø innen tjenesteforskning i den kommunale helse- og omsorgssektoren, e-helse og omsorgsteknologi. NORCE sin helseforskning får sine arbeidsplasser i klyngen.

Partnere: Bergen kommune, Haraldsplass Diakonale sykehus, Helse Bergen, Høgskulen på Vestlandet, NORCE, Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet, Vestland fylkeskommune, VID vitenskapelige høgskole