Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Studiekvalitet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Studiekvalitetskomitéen

Studiekvalitetskomitéen skal vurdere de 5-årige programevalueringene av fakultetets studieprogrammer i henhold til studietilsynsforskriften, og gi sin anbefaling om reakkreditering av studieprogrammet til fakultetsstyret

Main content

Studiekvalitetskomitéen består av én representant fra faglig ledelse, én fagansatt, én administrativt ansatt, én ansatt med kompetanse i pedagogikk/didaktikk og to studentrepresentant(er).

Medlemmer i fakultetets studiekvalitetskomité

Harald Walderhaug, visedekan for utdanning

Henriette Linge, førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap, medlem av Pedagogisk akademi

Ingrid Christensen, studiesjef ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Jorun Nylehn, Institutt for biovitenskap

2 studenter – leder og nestleder i Realistutvalget

Sekretærfunksjonen blir ivaretatt av fakultetets studieseksjon