Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

TB-omsorg i privat sektor er kostnadseffektiv

Hamidah Hussain disputerer 26.10.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Tuberculosis care: Cost-effectiveness of a public-private partnership model in Pakistan".

Main content

Pakistan har den 5. høyeste byrden av tuberkulose (TB) i verden. Imidlertid blir bare 64% av tuberkulosetilfellene oppdaget og varslet. Mange tuberkulosepasienter søker helsehjelp i privat sektor og blir ikke rapportert til de nasjonale TB-kontrollprogrammene. Man har lykkes med å engasjere den private sektoren for å øke rapporteringen av tuberkulose, men har lite kunnskap om hvor kostnadseffektive tiltakene har vært. Dette doktorgradsprosjektet undersøker kostnadseffektiviteten ved ulike tuberkulosetiltak i privat sektor.

Studiene ble gjennomført i både urbane og landlige strøk, og estimerer hvor kostnadseffektivt det er å identifisere tuberkulosepasienter gjennom aktive oppsøkende tiltak sammenlignet med passive tiltak. Undersøkelsen ble gjort både fra pasient-, helsetjeneste- og programperspektiv. Pasienter ble spurt om hvilke utgifter de har hatt ved å søke behandling for tuberkulose på offentlige og private helsefasiliteter. Kostnadsdata ble samlet inn både for de passive og de aktive tiltakene. Studien så også på effekten av aktive tiltak for tuberkulosevarsling over en 5-års periode.

Dette doktorgradsprosjektet viser at det er kostnadseffektivt å aktivt identifisere tuberkulosepasienter i Pakistan, og at tiltaket kan supplere det rutinemessige passive programmet. Det er nødvendig å styrke offentlige helsetjenester og finansiering for å redusere tuberkulosebyrden i Pakistan.

Personalia

Hamidah Hussain er utdannet lege. Hun jobber i Interactive Research and Development (IRD) Global. Veiledere har vært professor Bjarne Robberstad og professor Thorkild Tylleskär fra Senter for internasjonal helse ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.