Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Tidstrender i psykiske helseplager blant unge

Thomas Potrebny disputerer 18.12.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Temporal trends in psychological distress and healthcare utilization among young people".

Main content

Det er i dag økende bekymring knyttet til forverrende psykisk helse i dagens ungdomsgenerasjon. Dette prosjektet har hatt som hensikt å undersøke utviklingstrender av psykiske helseplager i ungdomsbefolkningen og å undersøke sammenhengen mellom psykiske helseplager og hjelpsøking til primærhelsetjenesten.

Funnene viser at forekomsten av psykiske helseplager blant unge har holdt seg stabilt i store deler av Europa og Nord-Amerika mellom 1980 og 2013. I Nord-Europa derimot, har det vært en negativ utviklingstrend helt siden 80-tallet. Dette betyr at økende forekomst av psykiske helseplager blant unge ikke er et globalt fenomen, men heller bør sees på som et særegent nordeuropeisk fenomen. I Norge ser denne negative utviklingstrenden ut til å fortsette den dag i dag, spesielt blant eldre tenåringsjenter.

Sammen med en økt forekomst av psykiske helseplager blant unge i Norge i nyere tid, økte også bruken av primærhelsetjenesten. Generelt bruker ungdommer med vedvarende psykiske helseplager primærhelsetjenesten nesten dobbelt så mye som andre jevnaldrende. Til tross for større forbruk av primærhelsetjenesten over tid, ser det imidlertid ut til at det økte forbruket skyldes økende bruk blant de uten psykiske helseplager. På samme tid bruker unge med vedvarende psykiske helseplager primærhelsetjenesten mindre over tid. Dette indikerer konvergens i bruken av primærhelsetjenesten mellom ungdom med og uten vedvarende psykiske helseplager.

Økt folkehelsepolitisk oppmerksomhet på psykiske helseplager og hjelpsøkingsatferd blant unge i Norge anbefales.

Personalia

Thomas Potrebny (f. 1986) er ansatt ved Bergen kommune og Høgskulen på Vestlandet (HVL). Han har grunnutdanning i sykepleie og en mastergrad i helsefremmende arbeid. Doktorgradsprosjektet har vært finansiert av HVL, og forskerutdanningen har vært gjennomført i tilknytning til Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Det psykologiske fakultet, UiB. Veiledere har vært professor Frode Thuen, professor Bente Wold, førsteamanuensis Nora Wiium og førsteamanuensis Anne Haugstvedt.