Home

Plastics network

Main content

munnbind sandstrand Marineholmen

Marin forskning er et av de tre strategiske satsingsområdene ved UiB. Forskning, utdanning og innovative løsninger rundt skadevirkninger av plast og hvordan man kan hindre plast i å havne i naturen, er en naturlig del av dette feltet.

Plastnettverket skal styrke UiB sin posisjon i å bidra med forskningsbasert kunnskap om plast inn i FNs havforskningstiår, og bidra inn mot UiB sitt arbeid med bærekraftmål 14, Livet i havet.

Foto: Alexander Klevedal Madsen

Plastnettverket ved UiB omfavner tverrfaglig forskning om plast i havet. Dette innebærer tilstedeværelse, spredning og effekter av plast og mikroplast, samt den samfunnsvitenskapelige, juridiske og medisinske forskningen omkring plastproblematikken.

Alle forskere, studenter og andre ansatte som er interessert i plastproblematikken er velkomne til nettverket. Ta kontakt med oss! 

Plastlunsj
Død fisk og plastforurensing på en strand

En seminarserie med en tverrfaglig tilnærming til plast-problematikken

Plastnettverket (UIB) har lansert en plastlunsj-seminarserie for å fremme deling av kunnskap om plastrelatert forskning fra ulike vitenskapelige perspektiver.

Plastnettverket
Deltakere på plastkonferanse på Høyteknologisenteret.

Tverrfaglig blikk på mikroplast og helse

Plastnettverket ved UiB og Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT) samlet nylig sentrale forskere fra ulike disipliner og institusjoner til et felles blikk på hvordan plast påvirker både miljø og helse.

One Ocean Expedition
Madelen Hegrestad under sitt feltarbeid på Statsraad Lehmkuhl.

Gjorde feltarbeid om mikroplast om bord på Statsraad Lehmkuhl

Masterstudent Madelen Hegrestad er nylig ferdig med et unikt feltarbeid om bord på Statsraad Lehmkuhl. Som del av masteroppgaven forsker hun på forekomsten av mikroplast i Stillehavet.

Klimavenn
Skjermbilde fra serien Klimavenn

UiB-forskere i tv-serie om klima

Stipendiat Ragnhild Gya og plastforsker Marte Haave ved NORCE og Universitetet i Bergen er blant forskerne du får se i de nye episodene av NRK-serien Klimavenn.

Nyhet | Forskning
hvite labrotter i bur

Ingen mikroplast i tarmvevet til rotter foret med mikroplast

Hva gjør mikroplast med kroppen vår? Forskere ved UiB foret rotter med mikroplast i en periode over fem uker for å finne svar. Funnene kan være godt nytt.