Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

The RAS Recipe: Optimizing Water Quality for Trout & Salmon

John Davidson disputerer 25.6.2021 for dr.philos-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Evaluating the suitability of RAS culture environment for rainbow trout and Atlantic salmon: A ten-year progression of applied research and technological advancements to optimize water quality and fish performance".

Main content

Den 25 juni 2021 vil John Davidson forsvare sin dr. philos-avhandling ved Universitetet i Bergen. Avhandlingen har tittelen “Evaluating the suitability of RAS culture environment for rainbow trout and Atlantic salmon: A ten-year progression of applied research to optimize water quality and fish performance." Avhandlingen beskriver resultater fra syv publiserte artikler som karakteriserer og optimaliserer ferskvanns-RAS miljøet for regnbueørret og post-smolt av laks. Studiene vurderer henholdsvis effekten av fortynningshastigheter i RAS på vannkvalitet og ytelsen til laksefisk, trygge grenseverdier for nitrat-nitrogen, og definerte effekter av vannbehandlingsmetoder, inkludert ozonering, pereddiksyre tilsetning og integrering av membranbiologiske reaktorer. Oppsummert viste funnene at oppløst kobber, kalium og nitrat kan oppkonsentreres til potensielt skadelige nivåer for regnbueørret og laks ved oppdrett i minimalt fortynnet RAS. Av disse parameterne er nitrat pekt på som en begrensende faktor, derfor ble grenseverdier for nitrat etablert for hver av artene. Andre studier viser at ozon gir forbedret vannkvalitet som fører til økt vekst hos laksefisk, og at biologiske membranreaktorer reduserer vannforbruket betydelig, samtidig som de opprettholder akseptabel ytelse for regnbueørret. Selv om mye av denne forskningen har blitt offentliggjort, er dette arbeidet nå systematisert og organisert og gir ny innsikt i flere forhold inkludert: i) oppsummering av vannhastigheter i RAS som gir optimal produksjon av regnbueørret og laks, ii) forslag til beslutningsverktøy for valg av vannbehandlingsmetoder, og iii) trender for passiv denitrifisering i RAS der målrettet nitratreduserende teknologi mangler. Resultater fra hvert prosjekt har ført til nye spørsmål som har ført til videre studier, noe som igjen har bidratt til kunnskap for å videreutvikle en voksende RAS næring.

Personalia

John Davidson er forsker ved Conservation Fund Freshwater Institute, USA hvor han har vært ansatt i 23 år. John har en BSc grad i biologi fra Shepherd University og en MSc i fiskeri- og naturvitenskap fra West Virginia University. Han har vært førsteforfatter på flere enn 20 peer reviewed artikler om off-flavour renseprosedyrer, tidlig kjønnsmodning hos laks, alternative fôringredienser og optimalisering av vannkvalitet i RAS.