Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Når loven ikke strekker til: Abort og abortpolitikk i Zambia

Marte Haaland disputerer 18.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Beyond the Law - An Ethnography of Zambian Abortion Politics".

Main content

Hvert år tyr omkring 25 millioner av verdens kvinner til utrygge aborter. Mange av disse fører til alvorlige komplikasjoner og dødsfall. Lover som tillater abort både av helsemessige og sosioøkonomiske grunner er en viktig forutsetning for å gi kvinner tilgang til trygge aborttjenester. Zambia har tilsynelatende en liberal abortlov. Likevel utføres en rekke ulovlige og utrygge aborter som bidrar til Zambias høye mødredødelighet. Det finnes lite kunnskap om hvorfor Zambias abortlov ikke sikrer kvinner tilgang til trygg abort. Denne avhandlingen undersøker hva som skjer når vedtatt abortpolitikk skal bli til faktiske helsetjenester.

Studien viser at den zambiske abortloven åpner for svært ulike tolkninger. Dette skaper uklarhet om abortspørsmålet både blant helsepersonell og i den generelle befolkningen. Videre avdekker studien hvordan manglende politisk vilje til å implementere abortloven, samt underliggende maktstrukturer i det zambiske helsevesenet, gjør tilgang til trygg abort vanskelig.

Helsebyråkrater plassert i sentrale posisjoner har stor innvirkning på hvorvidt og hvordan den zambiske abortloven blir iverksatt. Avhandlingen viser hvordan byråkraters rolle er preget av motstridende signaler og instrukser som skaper forvirring om hvorvidt abort faktisk er lov. Studien utforsker videre hvordan abortspørsmålet er en del av hverdagslivet på lokalsamfunnsnivå. Aborter som holdes utenfor den offentlige sfæren tolereres langt på vei, mens aborter som blir offentlig kjent møtes med høylytt fordømmelse.

Avhandlingen belyser hvordan abortspørsmålet i Zambia er en del av et politisk spill som finner sted på tvers av sosiale og byråkratiske nivå, og som står i veien for implementering av vedtatt abortpolitikk. Studien viser således hvordan en lov som tillater abort på bredt grunnlag kun er det første av en rekke nødvendige skritt for å sikre jenter og kvinner tilgang til lovlige og trygge aborttjenester.

Personalia

Marte E. S. Haaland (f.1986) har en mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen (2015). Hun har vært stipendiat ved Senter for internasjonal helse og CISMAC ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Hun har videre vært gjesteforsker ved University of Zambia og ved University of Sussex. Veiledere har vært prof. Astrid Blystad, prof. Karen Marie Moland, prof. Haldis Haukanes og prof. Joseph Zulu.