Home

Centre for Translational Research in Epidemiology (TRACE)

Main content

TRACE logo

Senter for translasjonell forskning i epidemiologi (TRACE) har base i det epidemiologisk-statistiske miljøet ved IGS. Epidemiologifaget har utviklet seg radikalt de senere årene blant annet på grunn av utviklingen innenfor storskala dataanalyse og genetikk i tillegg til kausalteori for observasjonsdata. Senteret ønsker å ta utviklingen et steg videre ved å etablere nye samarbeids-konstellasjoner som involverer forskere med bakgrunn i biomedisin, bioinformatikk, klinikk i tillegg til epidemiologi og medisinsk statistikk. Forskere i disse feltene har tradisjonelt hatt ulik tilnærming til spørsmål om kausalitet, biologisk innsikt og relevans. Senteret arbeider med å skaffe finansiering til innovativ og integrert forskning på tvers av disse fagområdene for å løse aktuelle problemstillinger.

Kontakt: Professor Tone Bjørge

Trace seminarer
Bilde seminar

TRACE Seminarer vår 2024

Målet med TRACE-seminarene er å gi kunnskap om feltet translasjonsforskning innen epidemiologi og gi en bedre forståelse av årsaksmekanismene bak ikke-smittsomme sykdommer (NCD). Seminarene er organisert som månedlige møter.

Nyhet
Bilde av fire deltagere under åpningsmarkering av TRACE

Åpning av nytt interdisiplinert senter ved IGS

Mandag 19. februar var det offisiell åpning av TRACE - Senter for translasjonell forskning i epidemiologi, og en markering av oppstarten på tre nye prosjekter med støtte fra Trond Mohn forskningsstiftelse. Senteret har som hovedmål å utvikle nye strategier for forebygging og behandling av ikke...

Forskningsprosjekt
Viser mor, barn og barnevogn

Svangerskapskarakteristika og kreft blant mor og hennes avkom: Betydningen av mors komplette reproduktive historie (CORECA)

CORECA prosjektet skal undersøke sammenhengen mellom kvinnens totale reproduktive historie og hennes senere kreftrisiko, samt kreftrisikoen hos hennes avkom som unge voksne.

Forskningsprosjekt
newborn

ProBND - Prediksjon og forebygging av hjerneskade hos nyfødte

Under fødselen utsettes de fleste nyfødte for perioder med oksygenmangel. Nyfødte er til en viss grad tilpasset denne oksygenmangelen, men for noen nyfødte ser alvorlig asfyksi ut til å kunne påvirke normal hjerneutvikling. Prosjektet har som mål å identifisere sårbarhetsmarkører for hjerneskade som...

Forskningsprosjekt
logo for prosjekt

KidImmune, – immunologiske mekanismer ved barnekreft

KidImmuneprosjektet på UiBs Institutt for klinisk medisin 2 har identifisert en rekke autoantistoffer, antistoffer som er rettet mor kroppens egne proteiner, som er uvanlig hyppige i serum fra barn med ulike typer kreft.