Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Bedre behandling for kvinner med livmorkreft

David Forsse disputerer 1.10.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Novel preoperative biomarkers and evaluation of altered treatment strategies to improve outcome for endometrial cancer patients".

Main content

Kreft i livmoren er den vanligste gynekologiske kreftformen hos norske kvinner og rammer omtrent 3% i løpet av livet. Livmorkreft oppdages ofte tidlig grunnet blødninger fra underlivet etter klimakteriet, og prognosen er da som regel god da hele svulsten kan fjernes ved operasjon. Imidlertid er det 15-20% som får tilbakefall, og sykdommen er da dessverre vanskeligere å behandle. For å redusere risiko for tilbakefall kan en gi cellegift eller strålebehandling etter kirurgi, med økt risiko for bivirkninger. En stor del av dagens forskningsressurser innen livmorkreft brukes derfor til å finne måter å velge ut pasienter til riktig behandlingsnivå. Avhandlingen belyser denne problematikk på flere nivåer med det overordnede målet å forbedre behandlingen for kvinner med livmorkreft. I denne avhandlingen har vi undersøkt om målinger av hormonnivåer i pasientens blod kan gi informasjon om hvor aggressiv svulsten er. Vi fant at lave hormonnivåer kan forutsi dårligere sykdomsprognose. Vi undersøkte videre hvordan endringer i behandling av livmorkreft i perioden 2001-2019 har påvirket overlevelse og tilbakefall hos pasientene. Vi fant at reduksjon i strålebehandling og mindre bruk av omfattende kirurgi resulterte i like god overlevelse som før tiltakene ble innført. I det tredje delprosjektet undersøkte vi bivirkninger og livskvalitet over flere år ved ulike behandlingsnivåer hos kvinner som fikk behandling ved flere norske institusjoner. Vi fant at cellegift var den viktigste faktoren for bivirkninger og nedsatt funksjon over lang tid. En viktig overordnet konklusjon i avhandlingen er at økt cellegift ikke nødvendigvis bedrer overlevelse i alle grupper, men kan forverre livskvaliteten over lang tid. Fordi langtidsstudier på livskvalitet og kjemoterapi ved livmorkreft er sjeldne, er dette viktige funn som vil komme pasientene til nytte.

Personalia

David Forsse (f. 1980) er utdannet lege fra Universitetet i Linköping, Sverige (2008), og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Haukeland Universitetssykehus. I 2018 ble han ansatt som doktorgradsstipendiat. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Bergen forskningsgruppe for gynekologisk kreft og er støttet av Norges Forskningsråd. Professor Camilla Krakstad er hovedveileder og professor Jone Trovik er medveileder for prosjektet.