Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Hva innebærer det egentlig å leve i et egalitært samfunn?

Mari Hanssen Korsbrekke disputerer 22.10.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "DIFFERENT STROKES FOR DIFFERENT FOLKS" IN EGALITARIAN INTENTIONAL COMMUNITIES.

Main content

USA har i lang tid utmerket seg som grobunn for mangfoldige utopiske samfunn som har eksperimentert med nye måter å leve sammen på. Den politiske og sosiale uroen som fant sted på 1960-tallet inspirerte en ny bølge av grupper som søkte sosial rettferdighet i enklaver utenfor samfunnet. Behaviorismen, eksemplifisert i psykologen B. F. Skinners utopiske science-fiction bok «Walden Two», inspirerte i denne perioden en gruppe marxister til å utvikle et slikt «intentional community».

Korsbrekkes avhandling er basert på et etnografisk studium i en klynge av beslektede samfunn i Virginia, USA, som først spiret ut av denne bevegelsen for over 50 år siden. Medlemmene i disse søker uavhengighet fra storsamfunnet for å eksperimentere med radikale løsninger på ulike samfunnsproblemer. Korsbrekke beskriver hvordan medlemmene har beveget seg bort fra behaviorismen til fordel for å utvikle et egalitært kollektiv hvor alle ressurser deles likt, og hvor arbeid, produksjon, sosial omgang og samhandling foregår etter strenge prinsipper om sambestemmelse og deltagelse Hun setter her søkelys på hvordan verdier knyttet til likhet og rettferdighet påvirker ulike sosiale og kulturelle prosesser.

Inspirert av Louis Dumonts forståelse av det egalitære som en prosess som omfatter dannelsen av hierarki, observerer Korsbrekke paradoksene og konfliktene som oppstår når ulike likhetsidealer skal iverksettes i hverdagen. Avhandlingen diskuterer noen av de viktigste egalitære eksperimentene som ligger i utviklingen av ‘god’ og rettferdig politisk struktur og arbeidsorganisasjon, i tillegg til økologisk bærekraft, feminisme og av en dyptgående samtykkekultur.

Personalia

Mari Hanssen Korsbrekke (f.1987) er stipendiat ved Institutt for sosialantropologi på Universitetet i Bergen og er tilknyttet ERC-prosjektet Egalitarianism; Forms, Processes, Comparisons, og har en MA-grad fra samme institutt. Hun jobber i dag som forsker på Vestlandsforsking. Veilederne hennes er Professor Annelin Eriksen og Professor Knut Rio.